TLN bezorgd over marges in het wegvervoer

Geplaatst door

TLN toont zich bezorgd over de marges in het wegvervoer. In het tweede kwartaal zouden vooral stijgende dieselprijzen de winsten van vervoerders en eigenrijders hebben gedrukt. 

De helft ​van de bedrijven in de sector transport en logistiek zag de kosten volgens TLN stijgen in het tweede kwartaal van 2019, ten opzichte van het eerste kwartaal. Maar liefst 82 procent meldt een kostenstijging ten opzichte van een jaar eerder. Maar de prijzen bewegen volgens TLN niet mee met die kostenstijgingen. 80 procent van de ondernemers geeft aan dat de prijs die zij van hun klanten ontvangen niet hoger is in het tweede kwartaal dan in het eerste. Maar ook na een heel jaar is bij een aanzienlijk deel van de transportbedrijven de prijs die zij ontvangen niet gestegen: 28 procent geeft aan dat zij dezelfde prijs voor hun diensten ontvangen als in het tweede kwartaal van 2018. 

Diesel

De TLN-leden noemen de stijging van de dieselprijs als belangrijkste oorzaak van de kostenstijging. Diesel was in het tweede kwartaal gemiddeld 2 procent duurder dan in het eerste kwartaal. En gemiddeld 1,9 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal van 2018. TLN roept vervoerders op om een dieselclausule in hun tarief in te bouwen. Overigens hebben tal van vervoerders al zo’n regeling met hun klanten.

Winst gelijk

Ondanks de nog steeds toenemende druk op de marges bleef bij 50 procent van de bedrijven de winst in het tweede kwartaal gelijk aan die in het eerste kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar bleef de winst voor 36 procent van de bedrijven gelijk, terwijl 39 procent van de bedrijven een stijging zag. 71 procent gaf aan het tweede kwartaal met winst afgesloten te hebben. 56 procent vindt hun financiële positie sterk en 57 procent staat positief tegenover de komende vijf jaar., ondanks Brexit en andere onzekerheden in de mondiale economie.

Vacatures blijven

Waar in het eerste kwartaal van 2019 41 procent van de ondernemers een of meerdere vacatures had, is dat percentage in het tweede kwartaal met 40 procent eigenlijk gelijk gebleven. Dat illustreert ook de mening van ondernemers, dat het vinden van (goed) personeel nog steeds moeilijk (55%) of zelfs zeer moeilijk (20%) is. Bij de vacatures gaat het vooral (77%) om vrachtautochauffeurs. Vacatures voor planners (9%) staan op de tweede plaats.