TLN: ‘Digitaal aanvraagloket tachograaf KIWA werkt slecht’

Geplaatst door

Het sinds 17 mei operationele nieuwe aanvraagportal voor tachograafkaarten van KIWA, dat de tachograafkaarten namens de overheid uitgeeft, werkt verre van goed. Dit is de conclusie die door TLN is vastgesteld op basis van klachten, ervaringen en hulpvragen van leden, die massaal binnenstromen. Voor TLN is de maat meer dan vol en ze roept de Inspectie Leefomgeving en Transport én de staatssecretaris van I&M dringend op om in te grijpen. De overheid zou het bedrijfsleven moeten faciliteren, niet beperken.

Hierdoor zijn enkele honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs de dupe, deze wachten al weken op een nieuwe chauffeurspas voor de digitale tachograaf in hun truck. Zonder deze pas kunnen ze de weg niet op en zeker enkele tientallen chauffeurs zitten nu noodgedwongen thuis. Als je namelijk toch gaat rijden zonder pas, dan is de kans groot dat je als chauffeur maar ook als werkgever een hoge boete kan ontvangen. TLN is woedend.

De problemen zouden worden veroorzaakt door technische mankementen aan het online aanvraagportaal van het Kiwa Register. Het zou volgens ons niet meer dan redelijk zijn dat KIWA op moet draaien voor de geleden schade.

Arthur van Dijk, voorzitter van TLN, zegt hierover: “De staatssecretaris en de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn nu aan zet. Het is onacceptabel dat bedrijven die tijdig een complete aanvraag doen, hun chauffeurs moeten thuishouden, omdat zij door een slechte prestatie van KIWA niet op tijd over een geldige bestuurderskaart beschikken om aan hun registratieplicht van de rij- en rusttijden te voldoen.”

Zorg dat je de aanvraag ruim op tijd doet!

Wel tot drie kwartier in de wacht

De aanvragen lijken nu goed te gaan bij het digitale loket, je krijgt nu een bevestiging dat je betaald hebt en dat de aanvraag in behandeling is genomen. Dus vanuit gaande dat je de pas dan binnen de termijn van 5 tot 10 dagen per post kan ontvangen. Maar dit brengt nog wel de nodige problemen met zich mee. Zo is er een grote transportondernemer, lid bij TLN, die op een gegeven moment maar eens is gaan bellen. Na 45 minuten eindelijk iemand aan de telefoon van KIWA, die hem moest vertellen dat de betaalde aanvraag er niet is en dat ze hem ook niet in behandeling kan nemen. ‘Dus de aanvraag zou u opnieuw moeten indienen’, is de melding die we krijgen. Het is toch erg vreemd als je een bevestiging hebt ontvangen én betaald hebt en dat dit dan zomaar verdwijnt.

Opgelost

Kiwa Register-directeur Marc Jurgens - die overigens de problemen toe geeft – reageert als volgt: "Dit heeft allemaal te maken met de migratie van het oude naar het nieuwe computersysteem. Het nieuwe systeem zou een verbetering moeten zijn, maar dit sluit niet aan op het oude systeem. Wel wordt er gezegd dat alle chauffeurspasaanvragen na 17 mei inmiddels verwerkt zijn. Het probleem is ontstaan bij de aanvragen van voor 17 mei, deze zijn op de een of andere manier niet juist binnen gekomen. Maar deze problemen zijn nu ook opgelost”, geeft Marc Jurgens aan. We zijn benieuwd".