TLN wil dat Inspectie ook buitenlanders checkt

Geplaatst door

Transport & Logistiek Nederland (TLN) pleit na het lezen van het Meerjarenplan van de Inspectie, dat er meer gehandhaafd zou moeten worden op trucks met een buitenlands kenteken.

De Inspectie wil vooral inzetten op digitale controles bij de vestigingen van Nederlandse bedrijven. Op die manier verwacht de Inspectie dat het de pakkansen vergroot. TLN kan daarmee leven, maar het zou graag zien dat er ook meer gebeurt ten aanzien van controles van buitenlandse trucks op onze wegen.

Lage pakkans

“TLN maakt zich al jaren zorgen over de lage pakkans van overtreders van de wet en ziet hiermee een verdere schreefgroei ontstaan in de pakkans voor Nederlandse en buitenlandse voertuigen. Dat is zeer onwenselijk. Hierdoor is namelijk geen sprake van een gelijk Europees speelveld. Bovendien zijn handhavers niet zichtbaar door een structureel gebrek aan wegcontroles. Dus ook het preventieve effect van zichtbare handhaving is onvoldoende aanwezig.”

Detachering, cabotage

“TLN zou graag een specifiek plan zien voor de handhaving van de regels op de buitenlandse voertuigen. Het recent ingevoerde Mobility Package vraagt daar ook om. De weginspecties zijn niet alleen een belangrijke bron voor de ILT om haar systemen op realiteitsgehalte te checken, maar moeten ook belangrijke informatie opleveren voor de handhaving van detachering dat onder de bevoegdheid van ISZW valt. Die handhavers hebben de informatie uit de weginspecties nodig om zelf te kunnen handhaven. Meer dan genoeg aanleiding en reden om de bestaande capaciteit op weginspecties te verhogen,” vindt TLN.