Word de Belgische kilometerheffing een Duitse puinhoop?

Geplaatst door

Het lijkt allemaal flink mis te zijn met de implementatie van de Belgische kilometerheffing, als we de berichten van TLN zo lezen. Deze berichten komen de redactie van BIGtruck Online Magazine bekend voor: In 2003 ging het precies zo met de invoering van de maut in Duitsland. Ook daar was er een schrijnend tekort aan kastjes, waarvan, als er dan eindelijk eentje beschikbaar was, de inbouw veel langer duurde dan voorzien. Het leidde ertoe dat de invoering van de maut niet alleen in 2003, maar ook in 2004 met een jaar uitgesteld moest worden. De Duitse regering had over die jaren wel de drie miljard aan inkomsten meegerekend. Die miljarden werden nimmer binnengehaald.

In België lijkt het, getuige de alarmerende berichten van TLN, dezelfde kant op te gaan. Net als de Duitsers, houden nu ook de Belgen vast aan de oorspronkelijk geplande invoerdatum. Maar wat als er van alles niet werkt en er rechtszaken en vele, vele misverstanden volgen? TLN heeft al eens van Oostenrijk met succes vele miljoenen teruggevorderd via het Europese strafhof, omdat kastjes ondeugdelijk bleken.  

Intussen kun je voor april geen eurovignet meer bestellen in België, zo is te lezen op de website van eurovignettes. Betekent dit dat je illegaal bezig bent wanneer je na 1 april in België rijdt zonder vignet en met apparatuur die niet werkt? Vooral dat laatste is een ernstige klacht van TLN. Of mag je België niet meer in wanneer je nog zit te wachten op je kastje en je zo omzet misloopt met je bedrijf? Het ziet er wel naar uit.

Maar er is meer. Ons bereiken ook geluiden dat de verladers de tol niet willen betalen. Dat moet de vervoerder maar doen. Een ontoelaatbaar gegeven, waar alle vervoerders tegen in het geweer zouden moeten komen.

Maar er is nog meer. De Vlaamse zus van TLN, de TLV, heeft laten onderzoeken welke betalingstermijnen klanten van Belgische vervoerders in acht nemen. Hieruit blijkt dat die termijn zo lang is, dat je als Belgisch transportbedrijf de tol moet voorfinancieren. Daardoor komt vijftien procent van de Belgische vervoerders in gevaar, die hebben dat geld domweg niet. Een veel groter percentage komt op z'n minst in de problemen. De Belgische kilometerheffing lijkt de eigen sector in België flink te raken. Dit is ook precies wat er in Duitsland is gebeurd. Daar rijden nu heel veel Polen, Roemenen en Bulgaren.