CNV kader wijst eindbod CAO van TLN af

Nieuws
28-03-2017 | Door Tim de Jong

Onlangs heeft de cao-commissie van CNV vakmensen het eindbod van TLN/VVT besproken. Vrijwel unaniem is men van mening dat dit eindbod van tafel moet. Vooral oudere en loyale werknemers gaan er op achteruit, aldus het CNV.

De invoering van de chauffeurstoeslag en de verlaging van de toeslag voor overuren gaat teveel geld kosten. Het bedrijfsrisico wordt weer afgeschoven op de werknemer, zegt het CNV.

De bond rekent voor: ''Vooral oudere werknemers en werknemers die lang in de sector werken zijn de klos met dit eindbod. Zij raken 3 vakantiedagen (op grond van leeftijd en/of dienstjaren) kwijt. Werknemers onder de KNV- cao raken ook hun 18 extra ATV dagen kwijt en het niet rijdend personeel ook nog eens 2 ATV dagen. Je gaat er dus 21-23 dagen op achteruit, ofwel 8,4%-9,2% loon. Dan mag je wel 18 dagen terugkopen. Als je voor een dag 0,4% loon rekent dan kost het terugkopen van 18 dagen je 7,2% loon. En weg is je loonsverhoging!''

Het CNV zegt verder: '' Voor jongeren en werknemers die net in de bedrijfstak komen werken is het natuurlijk aantrekkelijk om tot 1 januari 2019 het loon met 10% te zien stijgen. Zij hebben immers nog geen extra dagen op grond van leeftijd of dienstjaren. En dan krijg je ook nog het loon van 2 extra vakantiedagen in je persoonlijk keuze budget gestort. Wil je afspraken maken over het aantal uren dat op jaarbasis gaat werken, dan ben je de 40 uur garantie per week kwijt. Ook dat gaat je geld kosten. ''

Oproep voor werknemers bij KNV bedrijven 

''Speciaal voor werknemers die vallen onder de cao Goederenvervoer Nederland (cao KNV) wordt op zaterdag 1 april een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij trekken wij samen op met de FNV. De bijeenkomst wordt gehouden in de Central Studio's in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wordt het eindbod van TLN/VVT besproken. Aan de aanwezige CNV Vakmensenleden zal gevraagd worden om te stemmen over het eindbod. Als meer dan driekwart van de aanwezige leden het eindbod afwijst en bereid is om over te gaan tot het voeren van acties, kan er een ultimatum naar TLN gestuurd worden. Na het verlopen van het ultimatum kan overgegaan worden tot het voeren van acties, waaronder werkstakingen. Aldus CNV vakmensen. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuws
18-02-2020
Actietruck-T-L.jpg

CAO overleg: bonden teleurgesteld over loonbod werkgevers

Gisteren was er een CAO-overleg waarbij volgens vakbond FNV de werkgevers met een loonbod zijn…
Nieuws
18-02-2020
Chauffeurstekort_2LR.jpg

TLN klaagt over stilstaande vrachtwagens

Uit het nieuwste TLN conjunctuurrapport blijkt dat veel transportbedrijven tevreden zijn over de gang van zaken…
Nieuws
25-02-2020
CNV_vlag.jpg

CNV ontevreden over loonbod werkgevers

Na het FNV, blijkt ook het CNV niet tevreden over het loonbod van de werkgevers van 2,5% loonsverhoging per jaar…