Inspectie onderschept opnieuw lading verboden F-gassen

Nieuws
01-10-2020 | Door Tim de Jong

Medio september heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een transport in Eindhoven onderschept met 1.034 gasflessen elk gevuld met 10 kg koudemiddel (F-gassen). De lading was afkomstig uit Turkije, werd in Eindhoven bij de douane ter inklaring aangeboden en had als eindbestemming een handelaar in koudemiddelen in België. De importeur heeft de koudemiddelen illegaal op de markt gebracht. Deze onderschepping is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de douane, Rijkswaterstaat en het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

CO2-uitstoot

De aangetroffen gasflessen waren alle gevuld met R404a, dit is een zwaar gefluoreerd broeikasgas met een Global Warming Potential (GWP) van 3922. Met andere woorden, de uitstoot van 1 kg is vergelijkbaar met de uitstoot van 3.922 kg CO2. Een gemiddeld huishouden stoot door energieverbruik in huis en vervoer op jaarbasis 7,5 ton CO2 uit (bron: Milieucentraal). De totale uitstoot van de 1.034 gasflessen staat dus gelijk aan die van 5.407 huishoudens in een heel jaar.

Omdat dergelijke broeikasgassen een ernstig effect hebben op de opwarming van de aarde is in Europees verband afgesproken om deze gassen geleidelijk uit te faseren. Dit jaar moet de uitstoot worden gereduceerd tot 63%, volgend jaar tot 45% en in 2030 tot 21% ten opzichte van de situatie in 2015.

Handhaving

Voor de invoer in Europa van deze gefluoreerde broeikasgassen moet de importeur beschikken over een Europese registratie en moet een quotum zijn toegewezen. In dit geval beschikte de importeur over geen van beide. De ILT heeft daarom de importeur een last onder bestuursdwang opgelegd. Hiermee wordt de importeur gedwongen om de goederen af te geven bij een erkend inzamelaar. De kosten voor opslag, vervoer en verwerking zijn voor rekening van de importeur. In de sanctie worden ook overtredingen met betrekking tot het vervoer meegenomen. Zo was de chauffeur niet in het bezit van de verplichte papieren zoals het vervoersdocument gevaarlijke stoffen en het ADR-certificaat. Bovendien was de vrachtwagen verkeerd beladen en waren de gasflessen onjuist geëtiketteerd. Daarnaast wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuws
27-05-2019
Inspectie4_LR.jpg

Inspectie krijgt extra budget

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt extra geld beschikbaar aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.…
Nieuws
04-03-2021
Code95_vb_LR.jpg

Inspectie: Code 95 nog langer geldig vanwege corona

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen sommige beroepschauffeurs nu geen nascholing volgen.…
Nieuws
16-08-2021
Inspectie_foto.jpg

ILT start met digitaal inspecteren tachografen

Vanaf maandag 16 augustus start de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met digitale inspecties van…
BIGtruck online magazine is een onderdeel van Transwebgroup Coöperatief U.A.