Inspectie was actief in regio Limburg

Nieuws
31-10-2022 | Door Tim de Jong

Afgelopen week controleerde de ILT op drie locaties in de regio Limburg. De inspectie richtte zich vooral op vervoerders van losse (grond)stoffen zoals zand, grond en grind, oftewel het  kippervervoer.

Net als in 2021 hield de ILT vorige week twee controledagen. Sander Bijkerk, inspecteur bij de ILT: “Dat er dit jaar 70 van de 85 gecontroleerde vrachtwagens correct waren beladen, vind ik wel een indicatie dat transportondernemingen het belang hiervan zien. Hetzelfde geldt voor de chauffeurs; een controle kost hun natuurlijk tijd. Maar ze weten ook dat te zware vrachtwagens schadelijk zijn voor het wegdek en de concurrentieverhoudingen binnen de sector.”

Meer dan tachtig ton

De inspecteurs constateerden niet meer dan acht overtredingen, waarvan zes in verband met overbelading. Eén vrachtwagen woog 80.850 kilo in plaats van de maximaal toegestane 50.000 kilo. De vrachtwagen was dus 61% te zwaar beladen. Deze vrachtwagen is direct stilgezet en mocht pas weer doorrijden nadat het teveel aan lading (30.850 kilo) was overgeladen op een lege vrachtwagen. Voor deze overtreding is een proces-verbaal opgemaakt. In een ander geval bleek de vrachtwagen op de trekas 31% te zwaar beladen te zijn; ook hiervoor is een proces-verbaal opgemaakt. Pas nadat de transportonderneming een andere trekker had laten komen en de lading aan deze trekker was gekoppeld, kon de lading door naar de ontvanger.

De overige overtredingen waren twee chauffeurs die zonder geldige en verlopen Code 95 reden. Beiden mochten niet verder rijden; hun werkgevers stuurden een andere chauffeur om de vracht verder te vervoeren. Ook bleek bij een vrachtwagen de tachograaf kapot te zijn. Deze moet binnen zeven dagen zijn gerepareerd, anders krijgt de transportonderneming alsnog een proces-verbaal.

Data-analyse vooraf

Voorafgaand aan de controledagen heeft de ILT de resultaten van vorig jaar en de weegbrugdata van diverse bedrijven in Limburg geanalyseerd. “Dankzij deze analyse, eigenlijk een vorm van digitale inspectie, konden we ter plekke gerichtere controles uitvoeren. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus op een juiste manier hun voertuig beladen, laten we met rust. Maar voor bedrijven die hun vrachtwagens regelmatig te zwaar beladen, hadden we extra aandacht tijdens de controledagen”, aldus Bijkerk.