Oudere chauffeurs nascholen. Goed idee?

Geplaatst door

Op 1 juni aanstaande wordt de vrijstelling opgeheven die geldt voor oudere chauffeurs in de regels rond de Verplichte Nascholing Code 95. De vrijstelling voor Chauffeurs met een C en/of D-rijbewijs geboren voor 1 juli 1955, vervalt dan. Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 die wel nascholingsuren hebben gemaakt, maar die nog niet hebben laten registreren, kunnen deze uren alsnog kosteloos laten registreren bij het CBR. De chauffeur kan dan aanspraak maken op een code 95 die vijf jaar geldig is.

Er komt een overgangsregeling die er als volgt uitziet: chauffeurs die vòòr 1 maart 2015 een Eigen Verklaring voor het verlengen van het rijbewijs hebben ingediend bij het CBR, worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, ook als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. Indien de Eigen Verklaring ná 1 maart 2015 wordt ingediend, kan niet de garantie worden gegeven dat het CBR deze voor 1 juni 2015 zal afhandelen. Het CBR garandeert dat, ongeacht de drukte op de medische afdeling, chauffeurs die tijdig een nieuw rijbewijs aanvragen niet zonder geldig rijbewijs komen te zitten.

Of dit een goed idee is? Zeker wel. Moderne trucks zijn in hoog tempo veel gecompliceerder geworden, de chauffeur moet tal van elektronische assistentiesystemen leren kennen en schakelprogramma’s leren. Van AdBlue tanken tot stoel instellen is alles veranderd of zijn er meer mogelijkheden waardoor de chauffeur beter dan ooit de kans krijgt, in tegenstelling tot vroeger, om het optimum uit zijn truck te halen. Nog een reden om dit te doen is dat oudere chauffeurs op deze manier langer en beter betrokken blijven bij hun bedrijf. In weerwil van de opinie waar veel aandacht is voor sociale dumping, stevenen we toch enigszins op een chauffeurstekort af. Dan is het des te beter dat oudere chauffeurs, die sowieso de reputatie hebben minder schade te rijden, het Hollandse chauffeursgilde blijven versterken.