Fusie: DTC en Koning & Drenth samen verder

Geplaatst door

Losgestort- en moving floor specialisten DTC uit Surhuisterveen en Koning & Drenth uit Beerta hebben overeenstemming bereikt over een fusie. De beide bedrijven werken al vijf jaar intensief samen en die samenwerking wordt nu bekroond met een fusie overeenkomst. Door samen te werken zijn er veel voordelen, zoals een hogere beladingsgraad, gemeenschappelijke inkoop en een beter aanbod van transport waardoor de klanten nog beter bediend kunnen worden.

DTC is naar eigen zeggen specialist op het gebied van vervoer van afval, maar kan daarnaast ook alle andere soorten ladingen vervoeren. Het huidige werkgebied omvat Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Denemarken. DTC beschikt over alle (afval)vergunningen voor het vervoer van groene lijst, rode lijst en ADR afval. Tevens zijn ze geregistreerd voor het vervoer van dierlijke restproducten. Dagelijks rijden er 40 combinaties bestaande uit walking floors, tautliner en containerauto’s. 

Koning en Drenth is naar eigen zeggen specialist op het gebied van losgestorte goederen. Naast het vervoer met walking floors, (vloeistofdichte) kippers en containerauto’s wordt er ook met ADR containers, mestopleggers en tautliners gereden. Hun werkgebied is Nederland, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Denemarken. Koning en Drenth beschikt over alle benodigde (afval)vergunningen voor het vervoer van groene lijst, rode lijst en ADR afval. Tevens zijn ook zij geregistreerd voor het vervoer van dierlijke restproducten en zijn ze GMP gecertificeerd. Daarnaast beschikt Koning en Drenth over een eigen werkplaats, wasstraat en spoelplek.

Gezamenlijk kunnen de beide bedrijven nu alle mogelijke vormen van (afval)transport voor de klanten verzorgen. Tevens kunnen door de fusie zowel de garage als de wasstraat in Beerta verder uitgebouwd en gemoderniseerd worden, zodat op termijn ook voor derden gerepareerd en gewassen kan worden. Beerta is voor de route naar Noord Duitsland en Scandinavië een perfecte locatie hiervoor. Direct liggend aan de A7, waarbij tevens op een openbare tanklocatie van BP getankt kan worden.

Zowel DTC als Koning en Drenth beschikken over een eigen wagenpark waarvan de eerste trucks al op de synthetische brandstof HVO 100 rijden, waarbij een CO2 reductie van 89% kan worden behaald. Gezamenlijk willen ze in de toekomst hun CO2 uitstoot nog meer verminderen om op die wijze bij te dragen aan een milieuvriendelijker klimaat voor de huidige en opvolgende generaties en behoud van de natuur Beide bedrijven blijven in de huidige vorm bestaan en zullen de werkzaamheden onder eigen naam blijven voortzetten. De internationale planning zal in Drachten worden verzorgd en de regionale planning in Beerta.

Samen zetten de beide bedrijven dagelijks rond de 85 combinaties in. Deels zijn dat eigen combinaties, deels zijn dat vaste charters die met DTC opleggers rijden. Daar bovenop worden er dagelijks gemiddeld 20 extra charters ingezet. 

In oktober 2018 maakte BIGtruck een reportage met een kleurrijke, opvallende Scania. Klik hier voor dit verhaal!