Hoger GVW voor trucks op alternatieve brandstoffen

Geplaatst door

In navolging van de EU wil ook de Benelux het maximumgewicht voor vrachtautocombinaties met alternatieve brandstoffen of zero-emissie aandrijving met maximaal 1 respectievelijk 2 ton verhogen. Dat meldt TLN.

Het huidige maximumgewicht van 44 ton zou hiermee naar maximaal 46 ton gaan. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld, is in behandeling.

EU-richtlijn 96/53

De maximale gewichten voor wegvoertuigen in het internationale verkeer zijn vastgelegd in EU-richtlijn 96/53. Veel EU-landen hanteren deze grenswaarden ook voor het nationale vervoer. Sinds 2017 voorziet de richtlijn in een hoger maximumgewicht voor voertuigen die door alternatieve brandstoffen zoals CNG en LNG of die elektrisch worden aangedreven. De verhoging is bedoeld om het extra gewicht dat de betreffende technologie met zich meebrengt te compenseren, zodat dit niet ten koste gaat van het laadvermogen. De regeling gold aanvankelijk alleen voor 2- en 3-assige vrachtauto’s. Met de laatste wijziging in 2019 is het toepassingsgebied verder uitgebreid en geldt de verhoging ook voor combinaties. Ook de compensatie voor het meergewicht voor zero-emissie voertuigen is verder verhoogd.

Verhoging van maximaal 1 of 2 ton

Hoe ziet dit er in de praktijk nu uit? Conform de huidige EU-regeling mag het maximaal toegestane gewicht van vrachtauto’s of combinaties die op alternatieve brandstoffen rijden of emissievrij zijn met maximaal 1 respectievelijk 2 ton worden verhoogd. Het extra gewicht is voertuigafhankelijk en betreft alleen het extra gewicht dat de desbetreffende technologie met zich meebrengt, met de hiervoor vermelde maximale waarden. Dit moet worden aangetoond op basis van door de fabrikant aangeleverde officiële bewijzen. Bij nieuwere voertuigen staat de waarde voor het extra gewicht vaak vermeld op het bij het voertuig meegeleverde conformiteitsbewijs (CVO).

Van 40 naar 41/42 ton

Binnen de EU is het maximumgewicht voor grensoverschrijdend vervoer vastgesteld op 40 ton (44 ton voor intermodaal vervoer). 

Klik hier voor het hele verhaal!