Kiwa Soap komt tot een climax

Geplaatst door

De soap rondom het Kiwa lijkt nu tot een climax te komen. Nadat we in onze media al uitvoerig aandacht geschonken hadden aan de puinhoop die deze monopolist aanricht terwijl er ronduit idiote prijzen gevraagd worden lijkt er nu ook echt iets te gaan gebeuren. Uit een persbericht van TLN blijkt dat deze organisatie het nu ook niet meer pikt. Samen met Evofenedex en KNV doet de organisatie nu een oproep aan de minister voor Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Diezelfde minister kondigde eerder al aan dat de prijs van de bestuurderskaart naar beneden ging. Dat moet ook wel, want er ligt al sinds 2014 (!)een kamerbreed gedragen motie die haar daartoe oproept. Overigens was de aankondiging van een prijsverlaging niet de eerste, maar daarvoor moest er steeds eerst een onderzoek worden ingesteld naar het prijsniveau in de ons omringende landen. Zo'n onderzoek duurt dan kennelijk heeeel lang, en daarna wordt het stil. Nou, dat onderzoek heeft TLN nu op zich genomen en zij komen tot de conclusie dat de verplichte bestuurderskaart in een land als Zweden met tien Euro maar liefst tien keer zo goedkoop is als in Nederland.

In alle rumoer in de media en op social media wordt steeds weer verwezen naar de vorige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Melanie Schulz van Haegen. Die zou het uitermate lucratieve contract met het Kiwa afgesloten hebben terwijl haar echtgenoot daar aandeelhouder was. Het contract is voor maar liefst 40 jaar dichtgetimmerd en ondanks de wet ‘Openbaarheid van bestuur’ krijgt niemand daar inzage in. Een zogenaamd WOB verzoek van het KNV werd afgewezen vanwege concurrentie gevoelige informatie. En dat is gek voor een monopolist. Het kan bijna niet in ons correcte Nederland maar het lijkt er bijna op dat mensen bewust een hand boven het hoofd wordt gehouden. Toch lijkt er wel degelijk wat aan te doen te zijn om dat contract open te breken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft namelijk de taak toezicht te houden op Kiwa waar het gaat om de levering van tachograafkaarten. Bij aanhoudende fouten van Kiwa kan de ILT ingrijpen.

De vraag is nu hoeveel fouten er nog gemaakt moeten worden voordat het ILT ingrijpt. Na productiefouten met halve pasfoto’s en vertraging bij de invoering van een aanvraagportaal raakten er zelfs chauffeurs werkeloos door het onvermogen van de organisatie. Onlangs waren er nog grote problemen rondom de invoering van de nieuwe generatie tachograaf- en werkplaatskaarten waardoor er nu zelfs Nederlandse chauffeurs met Engelse en zelfs Kroatische kaarten onderweg zijn. Dat lek lijkt nu gedicht maar de werkplaatskaarten zijn nog steeds niet op orde.

Kortom, reden genoeg voor de inspectie om Kiwa onder verscherpt toezicht stellen en uiteindelijk het contract te ontbinden. Daarvoor moet Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat echter opdracht geven, want die is uiteindelijk verantwoordelijk voor de ILT.