Kiwa stelt prijsverhoging bestuurderskaart voor

Geplaatst door

Je kunt zeggen wat je wilt maar ze hebben wel lef daar bij Kiwa. Na alle wantoestanden en kritiek op de veel te dure bestuurderskaarten wil Kiwa de prijs volgend jaar nog verder verhogen. Dat is opmerkelijk, want de verantwoordelijke minister, Van Nieuwenhuizen liet onlangs weten de prijzen te willen verlagen. Deze gang van zaken is volstrekt onbegrijpelijk en onacceptabel, vinden TLN, evofenedex en KNV.

Het lijkt bijna een plaagstootje van Kiwa want dat stelt nu voor om de prijs van de kaarten met één euro te verhogen, tot 101 euro. TLN, evofenedex en KNV dringen juist al jaren erop aan de prijzen flink te verlagen, omdat de prijzen in Nederland veel hoger liggen dan in bijna alle andere Europese landen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, die die de prijzen vaststelt na advies van Kiwa, zei in juni nog dat de prijs omlaag moet, en dat nog voor het eind van het jaar duidelijk moet zijn met welk bedrag de prijs daalt. Dit is ook in lijn met een Kamerbreed aangenomen motie uit 2014 die oproept tot verlaging van de tarieven. De drie organisaties dringen er bij de minister op aan zich aan die toezegging te houden, en zeker niet het voorstel van Kiwa goed te keuren. 

Onderzoek laat op zich wachten

Minister van Nieuwenhuizen gaf in juni aan dat een prijsverlaging tot stand moet komen aan de hand van een (al in 2016 aangekondigd) ‘tarievenstelsel’ voor tachograafkaarten en verschillende andere documenten. De minister liet onderzoek verrichten naar de tarieven in andere Europese landen. Dit onderzoek zou deze zomer klaar zijn, zei ze in juni. Later gaf ze aan dat het onderzoek toch pas na de zomer klaar zou zijn. De resultaten van het onderzoek zijn er nog steeds niet. 

70 procent te duur

Omdat het zo lang duurt, heeft TLN deze zomer zelf een inventarisatie gedaan naar de prijzen van de tachograafkaarten in andere EU-lidstaten. Daaruit blijkt dat tachograafkaarten in de 28 EU-lidstaten gemiddeld 59 euro kosten. Ondernemers betalen in Nederland 100 euro voor een tachograafkaart, dat is dus 70 procent hoger dan in de rest van Europa. In 24 lidstaten zijn de kaarten goedkoper dan in Nederland, waardoor Nederland in de top-3 van duurste kaarten staat. 

Kiwa stapelt fout op fout

Ondernemers melden bovendien al jarenlang fouten van Kiwa bij TLN, KNV en evofenedex. Fouten waar de minister van Infrastructuur en Waterstaat ook van op de hoogte is. Het meest recent waren de problemen bij de levering van de generatie 2-tachograafkaarten die gebruikt kunnen worden in de nieuwe slimme tachograaf, die Kiwa eerder dit jaar moest leveren. Kiwa kon toen zowel de kaarten die technici gebruiken in de werkplaatsen als de kaarten voor ondernemers en chauffeurs niet op tijd leveren. En nog steeds is niet bekend wanneer de Nederlandse bestuurderskaart en bedrijfskaart definitief goedgekeurd wordt.

Als je als organisatie zelfs na al die blunders nog met een prijsverhoging durft te komen dan blijkt wel hoe onaantastbaar deze club zich voelt. Toch kan de minister Kiwa onder verscherpt toezicht stellen en uiteindelijk het contract ontbinden met deze organisatie. Als Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat haar geloofwaardigheid wil houden lijkt ons dat de enige juiste oplossing uit dit drama.