Mooy Logistics failliet

Geplaatst door

Mooy Logistics uit Waddinxveen, met vestiging in Hazeldonk, is failliet verklaard. Decennia lang was dit een klinkende naam in het koel- en vriesvervoer. In november 2016 nam HZ Logistics uit De Lier een meerderheidsbelang in Mooy.

HZ Logistics verklaart dat Mooy sinds 2011 operationeel verliesgevend geweest. "Na de overname is er direct een reorganisatie in gang gezet waarbij de eigen vloot in aantallen afgebouwd en verjongd is, is een nieuw Transport management systeem geïnstalleerd, zijn er nieuwe onderhoudsafspraken gemaakt t.a.v. de vloot waardoor de onderhoudskosten aanzienlijk gedaald zijn en is boventallig personeel afgevloeid waardoor structureel bespaard is en zou gaan worden op de vaste loonkosten."

Teleurstellend

Deze verbeteringen en besparingen waren echter onvoldoende om de operationele performance naar een afdoende professioneel niveau te kunnen brengen waardoor grotere klanten zijn afgehaakt, aldus HZ Logistics. In de tussentijd heeft zustermaatschappij HZ Logistics B.V. aanzienlijke kapitaalinjecties verstrekt om de continuïteit van Mooy mogelijk te kunnen blijven maken. Na een voorzichtige verbetering van omzet en marge gedurende april en mei 2018, bleken juni en juli wederom zeer teleurstellend verlopen te zijn waardoor er additioneel forse kapitaalinjecties benodigd waren om Mooy in continuïteit te kunnen blijven houden respectievelijk om lopende- en nieuwe verplichtingen na te kunnen blijven komen. 

Bij Mooy werken iets meer dan 250 mensen. HZ Logistics zegt dat de door de rechtbank aangestelde curatoren op dit moment onderzoeken of een doorstart, in welke vorm dan ook, mogelijk is. Daarbij zal ook worden gekeken naar de belangen van de klanten en de leveranciers. Gedurende de komende periode blijft het bedrijf gewoon open.