Nieuwe voorstellen EC, vakbonden woedend

Geplaatst door

Op het gebied van wegvervoer heeft de Europese Commissie een reeks nieuwe voorstellen gedaan. Die moeten het Europese wegvervoer en de belasting ervan, eerlijker maken. Ook wil Brussel sociale dumping tegengaan. De Europese vakbonden zijn woedend.

De Europese Commissie heeft een reeks maatregelen voorgesteld die het transport in Europa volgens Brussel eerlijker en humaner moeten maken.  Cabinekamperen mag niet meer, er komen nieuwe cabotageregels, brievenbusfirma's worden verboden en chauffeurs die veel in een ander land werken, zouden beloond moeten worden volgens het voorgeschreven minimum loon van dat land wanneer een chauffeur minstens drie dagen per maand in het betreffende land rond rijdt. Op die manier wil de Europese Commissie verdringing voorkomen.  Verder bepleit Brussel de komst van één Europees tolkastje en een tolberekening op basis van gereden kilometers op het hele continent.

Ten aanzien van cabotage wil de Commissie dat wanneer een buitenlandse chauffeur in een derdeland gelost heeft, hij of zij nog eens vijf ritten in het betreffende land mag maken en de begrenzing van een week verblijf maximaal, laten vallen. Hierbij geldt dan dat betreffende chauffeur betaald wordt volgens de regels van het land waar hij werkzaam is.

De grote vraag bij dit alles hoe een en ander gehandhaafd moet worden, dit lijkt getuige de vervoersstromen op ons continent ondoenlijk. Europa komt daarom, in afwachting van de nieuwe, slimme tachograaf, met een wat apart voorstel, namelijk dat de chauffeur handmatig moet gaan invoeren waar hij is wanneer hij is gestopt. De Europese vakbonden nemen dit de Commissie zeer kwalijk. Hoe dan ook, het laat zien dat handhaving hèt grote probleem wordt wanneer alle voorstellen door het parlement goedgekeurd zouden worden.  De aanstaande, nieuwe slimme tachograaf werkt met GPS signalen, dus dan is handmatig invoeren niet meer nodig.

Vakbonden

De vakbonden zijn over het algemeen woedend. Zij voorspellen inzake cabotage dat er veel meer buitenlandse chauffeurs actief zullen worden in landen als Nederland, Duitsland en België. Verder worden de maatregelen tegen brievenbusfirma's als 'boterzacht' omschreven.  De Europese vakbondsorganisatie ETF maakt zich grote zorgen over het mogelijke schuiven binnen een maand met rusttijden. De EC stelt voor de 45 uur weekendrust te handhaven, buiten de cabine dus, maar de ETF vreest dat er geschoven mag worden met de rusttijden waardoor er soms 24, dan weer 45 uur gerust mag worden. Daardoor kan volgens ETF een onregelmatige werkmaand ontstaan, waarbij bedrijven hun chauffeurs enerzijds maar drie weken betalen en dat ze in die drie werkweken in zestien dagen tijd maar twee rustdagen mogen hebben. Of dit klopt, moeten we nog verifiëren. De ETF voorspelt meer vermoeidheid, lagere lonen en meer ongelukken en ze voorspelt dat chauffeurs in het weekend zelf moeten uitzoeken waar ze accomodatie vinden, nu de cabine verboden terrein is.  Nogmaals, of dit klopt moeten we nog verifiëren.  ETF is tegen verandering van de rij- en rusttijdenwet en wil dat werkgevers de accomodatie regelen voor chauffeurs die het weekend ergens moeten overstaan.