Renault Trucks ontslaat 463 man in kantoorfuncties

Geplaatst door

Naast Volvo, snijdt ook concerngenot Renault Trucks in het personeelsbestand. Ook de Fransen verwachten na de ineenstortring van de diverse markten niet dat deze op korte termijn weer zullen herstellen.

Sterk afgenomen inkomsten dwingen Renault om de kosten snel te reduceren. Dat leidt tot het ontslag van 463 man personeel, die alle werkzaam zijn in kantoorwerk. Renault bekijkt in hoeverre sommige taken via flexibele contracten kunnen worden ingekocht. Tegelijkertijd zegt Renault ernaar te streven om ontwikkelingen die verband houden met de energietransitie, juist te versnellen.

Renault zegt verder dat het in deze afslankingsoperatie nauw samenwerkt met de betrokken vakbonden.