Ruzie in Europarlement om Mobiliteitspakket

Geplaatst door

Afgelopen week is de stemming over het Mobiliteitspakket, dat moet leiden tot betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs in Europa, uitgesteld tot begin april. In deze kwestie staan Oost- en West Europa lijnrecht tegenover elkaar.  

De stemming moest worden uitgesteld, omdat de vertegenwoordigers van Oost Europese landen zo'n 1200 vragen hadden gesteld, die parlementsvoorzitter Tajani toch serieus wenst te nemen. Met enige wanhoop willen West Europese representanten zich ervoor inzetten, dat het nomadenbestaan van Oost Europese chauffeurs langs westerse snelwegen, tot het verleden gaat behoren.

Ook de Groenen hebben redenen om nog tegen te stemmen, zij vrezen vooral dat de detacheringsrichtlijn ook voor het wegtransport moet gelden, Maar iedereen weet hoe moeilijk dat te handhaven zal zijn.  In de basis willen de groenen in heel Europa gelijk loon, gelijk werk.

Komende verkiezingen

Een reden waarom de Oost Europese parlementsleden de gang van zaken tegenhouden, is dat men vreest niet herkozen te worden wanneer men instemt met het voorstel om alle chauffeurs minstens elke vier weken verplicht naar huis laat komen.  Daarmee zou de concurrentiepositie van Oost Europese transportbedrijven ondermijnd worden.