Valentijnsdag bij de Inspectie

Geplaatst door

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) viert Valentijnsdag op een toerpasselijke manier. De dienst heeft de afgelopen week extra controles uitgevoerd op de arbeids- en rusttijden bij bloementransporteurs. In aanloop naar Valentijnsdag zijn er uiteraard meer bloementransporten. Bij 18% van de gecontroleerde vrachtwagens werden een of meerdere overtredingen vastgesteld.

De controles richtten zich op de bloemenveilingterreinen in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en op aan- en afvoerroutes. De druk is in de bloemensector altijd hoog om de vracht tijdig op de plek van bestemming te krijgen, soms tot aan de andere kant van Europa. Dat geldt in het bijzonder voor Valentijnsdag als de vraag naar bloemen tijdelijk piekt, aldus de Inspectie.

Vaker en forser overtreden

De ILT ziet dat binnen deze sector de regels voor arbeids- en rusttijden vaker en fors worden overtreden. Dat vergroot de kans op oververmoeide chauffeurs. Zij brengen daarmee hun eigen veiligheid en die van medeweggebruikers in gevaar. Daarnaast is er dan sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van transporteurs die zich aan de regels houden, aldus de instantie.

Tijdens de Valentijnactie zijn in totaal 134 vrachtwagens gecontroleerd, waarvan 23 Nederlandse vrachtwagens. Daarbij zijn 32 boeterapporten en proces-verbaal opgemaakt voor verschillende feiten. Met een overtredingspercentage van 18% ligt dit beduidend hoger dan het gemiddelde overtredingspercentage van rond de 10%. De meeste overtredingen bestaan uit het rijden zonder bestuurderskaart of met een bestuurderskaart van iemand anders. Hierop staat een boete van 4400 euro voor de misbruiker en voor de eigenaar. Onjuist gebruik levert onbetrouwbare informatie op over arbeids- en rusttijden en dit wijst op manipulatie. Bij deze overtreding wordt naast een boeterapport ook een tijdelijk rijverbod opgelegd. Dit betekent dat de chauffeur pas weer de weg op mag nadat hij voldoende is uitgerust. In bepaalde gevallen kan de rusttijd oplopen tot 45 uren.