Vos Deventer overweegt stappen tegen FNV

Geplaatst door

Vos Deventer werd gisteren vrijgesproken in hoger beroep door het gerechtshof Leeuwarden.  Alle aantijgingen van de vakbond over onderbetaling van chauffeurs, zijn als onjuist en onterecht beoordeeld.

''Omdat Vos Transport telkens een opdracht uitbesteedt aan haar buitenlandse vestiging, zou Vos steeds gehouden zijn om de Nederlandse CAO en arbeidsvoorwaarden te bedingen. Dat standpunt is door het Hof verworpen'', aldus juristenkantoor Vallenduuk.  ''De buitenlandse vestigingen zijn zelfstandig opererende vennootschappen en er zijn onvoldoende aanknopingspunten met Nederland die een ander oordeel zouden rechtvaardigen. Bovendien acht het Hof het allerminst zeker dat hier sprake is van detachering. Het bedingen van Nederlandse arbeidsvoorwaarden is alleen dan verplicht indien dat voortvloeit uit de Detacheringsrichtlijn. Het Hof oordeelt dat niet gebleken is dat er sprake is van detachering.''

Blijkens een persbericht van het FNV handelt Vos wel degelijk in strijd met de wet en heeft de Inspectie de directie boetes opgelegd voor het overtreden van de rij- en rusttijdenwet.  Dit is natuurlijk wel wat anders dan een rechtszaak die gaat over mogelijke uitbuiting van Oost Europese chauffeurs.

Inmiddels heeft Vos zelf een persbericht uitgegeven. ''De vakbond klaagde Vos vorig jaar aan wegens het niet naleven van de CAO en beschuldigde Vos van concurrentievervalsing en uitbuiting van Litouwse en Roemeense chauffeurs. Volgens de FNV betaalt Vos de buitenlandse chauffeurs het lokale loon, terwijl ze recht hebben op een Nederlands inkomen'', aldus het bericht. ''Reeds op 24 augustus 2015 oordeelde de rechtbank anders en stelde het transportbedrijf uit Deventer voor 100% in het gelijk. Verder oordeelde de rechtbank destijds dat de vorderingen van FNV slechts gebaseerd waren op insinuaties en dat de feitelijke bewijzen volledig ontbraken. Na deze uitspraak heeft het FNV hoger beroep aangetekend en hierdoor kon het bedrijf uit Deventer op 30 maart 2016 weer voor het gerechtshof in Leeuwarden verschijnen.''

Vos bekijkt nu of het het FNV kan vervolgen: ''Nadat FNV Vos eerst publiekelijk, op social media en overal waar het maar mogelijk was aan de schandpaal had genageld, toont de uitspraak opnieuw aan dat Vos de regelgeving in Europa naleeft. In plaats van het verlies te accepteren komt FNV, onder leiding van de heer Atema, opnieuw met leugens en insinuaties. Volgens Vos gaat het inmiddels nergens anders meer om dan moedwillig leugens en laster verspreiden via social media en de pers, om zo het eigen verlies zoveel mogelijk te camoufleren. Vos overweegt nu zelf om stappen te gaan ondernemen richting het FNV. ‘’Wij leiden hierdoor imagoschade en zijn van mening dat dit soort amateuristisch gepruts niet tot schade aan ons mooie bedrijf mag leiden,’’ aldus directeur Jules Menheere.