Wemmers moet achterstallig loon betalen

Geplaatst door

Wemmers Tanktransport moet van de rechter definitief alle gewerkte uren alsnog uitbetalen. Jarenlang werden er voor bepaalde activiteiten vastgestelde tarieven gehanteerd maar dat is volgens de rechter onterecht. Een aantal Nederlandse chauffeurs kan hierdoor behoorlijke bedragen vorderen.

Jarenlang hanteerde Wemmers Tanktransport een vaste normeringsregeling voor bepaalde activiteiten. Voor laden en lossen bijvoorbeeld, of voor het tanken. Daarvoor stond dan een vast bedrag, ongeacht de tijd dat de chauffeur er daadwerkelijk mee kwijt was. Wemmers had dat zelfs vermeld in het eigen chauffeurshandboek waarin per activiteit het maximaal aantal uit te betalen uren vermeld stond. Bij hun sollicitatiegesprek kregen chauffeurs te horen dat de regeling was overeengekomen met de vakbond. Daar was echter geen sprake van, en diezelfde bonden spanden het aan bij de rechter.

De FNV-stichting VNB stelde een onderzoek in en begon een procedure waarin de chauffeurs het loon vorderden over alle gewerkte uren. Het gerechtshof bekrachtigde eerder uitgesproken vonnis van de rechtbank waarin werd geoordeeld dat Wemmers een oneigenlijke regeling toepaste en alsnog het loon over alle gewerkte uren aan de chauffeurs moest uitbetalen. Wemmers gaf aan naar de Hoge Raad te zullen stappen maar de termijn waarin dat kon is inmiddels verstreken. Daarmee is de uitspraak van het gerechtshof nu bindend. Wemmers heeft naar verluid inmiddels 45.000 Euro betaald aan vier Nederlandse chauffeurs. Overigens wordt er op dit moment bij meer bedrijven werk gemaakt van dergelijke illegale constructies door VNB.

Bij Wemmers loopt ook nog een procedure tegen de inzet van chauffeurs in buitenlandse loondienst. Eerder oordeelde de Inspectie Leefomgeving en Transport al dat Wemmers zich schuldig maakte aan illegale inleen van Roemeense chauffeurs. Ook concludeerde de inspectie dat Wemmers gebruik maakte van buitenlandse postbusbedrijven. Kortom, wordt vervolgd.

Vanzelfsprekend heeft BIGtruck Wemmers om een reactie gevraagd, maar die is tot dusverre uitgebleven.