Nederland voert tolheffing in voor trucks vanaf 2026

Nieuws
23-03-2022 | Door Iep van der Meer

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de invoering van de vrachtwagenheffing. RAI Vereniging heeft zich jarenlang ingezet voor de komst van dit systeem en is blij dat eindelijk de kogel door de kerk is. De vrachtwagenheffing is van groot belang voor verduurzaming van de sector en daarmee voor het behalen van de klimaat- en milieudoelen. Nu kunnen de verdere voorbereiding voor een definitieve invoering vanaf 2026 van start.

Geld voor verduurzaming

Het kabinet voert vanaf 2026 een kilometerheffing voor vrachtwagens in (vrachtwagenheffing). De heffing vervangt de bestaande vrachtwagenbelastingen. Vanaf 2026 gaan alle bedrijfswagens boven de 3.5 ton betalen voor het gebruik van de weg. De jaarlijkse verwachte opbrengsten van de heffing zijn circa 256 miljoen euro en vloeien terug naar de transportsector. Deze worden aangewend voor het verduurzamen van de sector, onder meer voor de transitie naar zero-emissie wegvervoer. RAI Vereniging is positief dat de Kamer gehoor geeft aan haar oproep om in de vrachtwagenheffing onderscheid te maken naar de CO2 uitstoot zodat zero-emissie technologieën maximaal gestimuleerd worden. In de overgang naar zero-emissie moeten echter andere schone zuinige technologieën ook een mate van voordeel krijgen zodat ondernemers meer handelingsperspectief krijgen.  

Opbrengsten heffing naar voren halen

In aanloop naar het debat heeft RAI Vereniging erop aangedrongen om de toekomstige geplande opbrengsten uit de heffing naar voren te halen en daarmee ‘voor te financieren’. Hierdoor kunnen ondernemers eerder investeren in de verduurzaming van het wagenpark. Op verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer gaat de minister nu onderzoek doen naar deze mogelijkheid. Dit is volgens RAI Vereniging onder meer van belang, omdat tussen 2025 en 2030 een groot aantal steden overgaan naar zero-emissie stadslogistiek zones. De investeringen voor een zero-emissie vrachtwagen ligt al gauw zo’n drie keer hoger dan een normale diesel. De huidige bestaande subsidieregelingen zijn onvoldoende om de benodigde grootschalige investeringen door de sector los te krijgen en de opbrengsten uit de vrachtwagenheffing zijn hiervoor cruciaal. Volgens TLN zijn er in 2025 zo'n 12.000 elektrische vrachtwagens nodig in ons land, inclusief een goede laadinfrastructuur om aan de doelstellingen te kunnen voldoen.

Onderzoek naar laadinfrastructuur

RAI Vereniging is ook blij dat de Tweede Kamer instemt met een motie voor nader onderzoek naar de beschikbaarheid van voldoende laad- en tankinfrastructuur en elektrische vrachtwagens om in de toekomst zero-emissiezones te bevoorraden. RAI Vereniging maakt zich niet alleen zorgen over de langzame ingroei van zero-emissie trucks, maar ook over de beschikbaarheid van voldoende robuuste laad- en tankinfrastructuur, inclusief waterstof. Deze is momenteel volstrekt onvoldoende om aan de toekomstige energiebehoefte te voldoen.

Over de toe te passen techniek voor de tolheffing is nog niks bekend, maar aangenomen wordt dat het systeem op Duitse leest geschoeid wordt.

Terugbetaling systeemkosten

RAI Vereniging had de Kamer ook gevraagd om de terugbetaling van de invoeringskosten van inmiddels 400 miljoen euro, die voor rekening van de transportsector komen, over een periode van tien jaar te spreiden in plaats van de nu beoogde vijf jaar. Hiermee zou in de beginperiode na invoering jaarlijks 40 miljoen euro meer beschikbaar blijven voor investeringen in het zero-emissie wagenpark. Vooralsnog blijft de terugbetalingstermijn op vijf jaar staan. Wel is er een toezegging van de minister dat hij de systeemkosten zo laag mogelijk houdt en er een reserve is ingeboekt zodat tegenvallers niet meteen voor rekening van de sector zijn. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuws
17-05-2018
Mautbrucke.jpg

Duitsland ontvangt 3,2 miljard van tol uitbater

Na  veertien jaar van rechtszaken komt er een einde aan het conflict tussen de Duitse trucktol uitbater…
Nieuws
28-03-2018
Kontrollsaeule2LR.jpg

Uitbreiding Duitse maut kost wegvervoer twee miljard

Het wegvervoer in Duitsland maakt zich op voor een forse kostenverhoging. Op 1 juli moet ook voor…
Nieuws
26-06-2020
Traffic-Scania_LR.jpg

Kabinet stelt vrachtwagenheffing vast op gemiddeld 14,9 cent

Het kabinet heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat…