Tunnel A7 bij Sneek medio februari deels open

Nieuws
23-01-2023 | Door Iep van der Meer

De Prinses Margriettunnel in de A7 bij Sneek gaat medio februari weer gedeeltelijk open voor het verkeer. Dit kan doordat de ballast op een andere manier in de tunnel geplaatst wordt, waardoor er in beide richtingen één rijbaan open kan.

Na de gedeeltelijke openstelling geldt een maximumsnelheid van 50 km/h gelden en is er slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar. De verwachting is dat door het gedeeltelijk openen van de A7 tussen Sneek en Joure de verkeersdruk op lokale wegen in de regio snel vermindert.

Zandzakken

Op 14 december 2022 werd de A7 tussen Joure en Sneek in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten nadat een tunnelelement in de noordelijke oprit van de Prinses Margriettunnel omhoog was gekomen. Na de afsluitingen werden direct grote zandzakken aangevoerd om de tunnelelementen te stabiliseren om zo verdere schade te voorkomen.

In totaal werden 10000 van deze grote zandzakken op de tunnelelementen geplaatst. Dankzij het aangebrachte monitoringssysteem is duidelijk geworden dat het omhoog gekomen tunnelelement weer nagenoeg in zijn oorspronkelijke positie is teruggezakt.

Vanaf maandag 23 januari 2023 start de aannemer Van Hattum en Blankevoort met het gecontroleerd verplaatsen en weghalen van deze grote zandzakken. Het verwijderen van de grote zakken is nodig om ruimte te creëren voor het wegverkeer. Daarna worden er op een andere manier ballast geplaatst met onder meer betonblokken, zoals op de tekening te zien is. Daardoor onstaat er in beide richtingen ruimte voor een rijstrook.

Stabiliseren

Het stabiliseren van de tunnelelementen blijft nodig totdat het herstel is uitgevoerd. Daarom worden stalen rijplaten en betonblokken aangebracht in de middenberm en aan de zijkanten van de tunnel. Op deze manier komt er ruimte voor het wegverkeer. Op hetzelfde moment kan er onderzoek gedaan worden naar de oorzaak en de mogelijkheden voor herstel. De verwachting is dat het wegverkeer medio februari 2023 weer gedeeltelijk gebruik kan maken van de Prinses Margriettunnel.

Omleidingsroutes blijven bestaan

Ondanks de gedeeltelijke opening van de Prinses Margriettunnel in de A7 blijven de omleidingsroutes via de A31 en A32 en de N359 en de N354 bestaan. Deze maatregel blijft in stand om het verkeer zo veel mogelijk te spreiden. De verwachting is dat door het gedeeltelijk openen van de A7 tussen Sneek en Joure de verkeersdruk op met name de lokale wegen in de regio snel zal verminderen.