TVM verbaasd over afwijzing bonden

Nieuws
10-02-2016 | Door Tim de Jong

'Transportveiligheid moet voorop staan. De achterliggende redenering van verzekeraar TVM is dat het verbeteren van rijgedrag leidt tot minder (bijna) ongelukken en daardoor ook tot minder verkeersslachtoffers'.

Met die uitspraak begint TVM op de eigen website een reactie op het bericht van gisteren, waarin de vakbonden aangaven de proef waarbij chauffeurs tijdens hun werk achter het stuur worden gefilmd. 

TVM Verzekeringen reageert verbaasd op de kritiek van de bonden CNV en FNV op de pilot "veilig rijgedrag", waarmee de belangrijkste transportverzekeraar van Nederland het aantal ongevallen met vrachtwagens wil aanpakken. De afgelopen maanden is in overleg met vakbonden en ondernemingsraden van Nederlandse transporteurs gewerkt aan een plan om daadwerkelijk te komen tot reductie van het aantal slachtoffers door ongevallen met vrachtwagens.

Geen interesse 

‘Het lijkt erop dat de bonden geen interesse hebben in de veiligheid van de beroepschauffeur. Het gaat de bonden alleen om arbeidstijden en -voorwaarden. Het is jammer dat men niet mee wil werken aan het verbeteren van de veiligheid op de weg en ook de signalen vanuit hun achterban op dit punt negeren’, aldus directeur Paul Haverkamp van TVM in een reactie.

TVM Verzekeringen is vooral verbaasd dat FNV en CNV in een reactie stellen dat de pilot op 500 vrachtwagens niet tot nieuwe inzichten zal leiden. Paul Haverkamp: ‘Voor zover TVM bekend bestaat er nog geen systeem waarbij de chauffeur zelf inzicht krijgt in zijn rijgedrag of waarbij de concentratie van de chauffeur tijdens het rijden gemonitord wordt. De bonden geven aan dat bestaande onderzoeken voldoende inzicht geven. Zij hebben hierbij toegezegd deze onderzoeken aan ons te overleggen, tot op heden hebben wij deze echter niet ontvangen. Wij zijn van mening dat de pilot juist leidt tot nieuwe inzichten. We kunnen bedrijven, wegbeheerders en andere betrokken partijen maatwerk leveren als het om het voorkomen van ongevallen gaat.’

TVM Verzekeringen wil met de pilot het rijgedrag van chauffeurs verbeteren door dit voor zowel werkgever als werknemer inzichtelijk en bespreekbaar te maken. De chauffeur krijgt daarbij de mogelijkheid om een toelichting op bepaalde situaties te geven. De werkgever krijgt vanuit TVM ondersteuning bij het coachen van de chauffeur.

Paul Haverkamp: ‘De achterliggende redenering van TVM is dat het verbeteren van rijgedrag leidt tot minder (bijna) ongelukken en daardoor ook tot minder verkeersslachtoffers. Daarmee wordt het transport in Nederland dan ook veiliger.’

TVM zegt dat het naast de bonden, ook chauffeurs heeft opgezocht om over de proef te spreken.

 

Paul Haverkamp: ‘Wij zijn ons er van bewust dat niet alle chauffeurs direct enthousiast zijn, maar niemand wordt verplicht om aan de pilot deel te nemen. Tot op heden heeft nog geen chauffeur gemeld dat hij niet mee wil doen, wel heeft een chauffeur zich spontaan als ambassadeur aangemeld. Hij is ervan overtuigd dat het meten van concentratie, om onder andere het smartphone gebruik achter het stuur terug te dringen, echt een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid gaat hebben. Verder zullen wij ook kijken naar de werkdruk voor de chauffeur en naar planning van ritten. Het is echt absoluut onjuist dat de resultaten worden gebruikt om chauffeurs af te rekenen. De data zullen primair worden gebruikt om via concrete acties het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Daar hadden we graag de bonden als bondgenoot bij gehad.’

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuws
15-04-2016
shapeimage_1.png

FNV weer in actie tegen camera's in cabine

FNV Transport en Logistiek heeft handtekeningen van chauffeurs opgehaald tegen de plannen van TVM om bij Kuijpers…
Nieuws
28-06-2017
TVM-gebouw.jpg

TVM richt zich volledig op transport en logistiek

TVM verzekeringen gaat zich volledig richten op het optimaal begeleiden en het verzekeren van het zakelijke…
Nieuws
05-07-2024
Vrachtwagenverzekering

Hoe werkt een truck verzekering internationaal?

Maak je maar regelmatig gebruik van je vrachtauto voor het maken van internationale ritten? Niet alleen…
BIGtruck online magazine is een onderdeel van Transwebgroup Coöperatief U.A.