Inspectiediensten Benelux gaan gegevens uitwisselen

Nieuws
20-10-2017 | Door Tim de Jong

Dankzij een nieuw Benelux-besluit gaan de inspectiediensten voor het wegvervoer  van de Benelux-landen met elkaar gegevens uitwisselen over  het gebruik van de tachograaf van geïnspecteerde vervoerders. Op basis van deze gegevens worden risicoprofielen opgesteld en zullen ondernemingen met een hoog risicocijfer meer en gerichter worden gecontroleerd. Deze beslissing op Benelux-niveau komt de verkeersveiligheid en het ‘ level playing field’ in de wegvervoersector volgens betrokkenen sterk ten goede. Gerichtere controles laten ook toe met dezelfde middelen efficiënter te gaan controleren.

Deze gerichtere controles kaderen binnen de bestaande Benelux-samenwerking op het gebied van wegvervoerinspectie, geregeld in het Verdrag van Luik. Op basis van dit Verdrag voeren Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs in de drie landen samen controles uit op vrachtwagens en autobussen. Zo vonden er al 9 gezamenlijke Benelux-controles plaats op in totaal 658 voertuigen, waarbij 265 inbreuken werden vastgesteld.

De gegevensuitwisseling tussen de drie landen wordt stapsgewijs uitgerold. In een volgend stadium zullen naast  inbreuken op de rij- en rusttijden en de tachograaf, ook informatie worden uitgewisseld  over andere inbreuken. Ook wordt er op termijn voorzien in het geautomatiseerd uitwisselen van deze gegevens.

Aangezien het gebruik van vergaarde gegevens over individuele ondernemingen correct moet verlopen, bevat dit Benelux-besluit waarborgen voor het respecteren van de privacy.

Met dit besluit lopen de Benelux-landen voorop in de EU en zullen wellicht in de toekomst ook andere EU-lidstaten gegevens op dit vlak, in navolging van Benelux, gaan uitwisselen. De Benelux-landen zullen dit actief gaan promoten bij andere landen, samenwerkingsverbanden en de Europese Commissie.

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuws
06-06-2019
Inspectie_foto.jpg

Veel overtredingen bij grote Benelux-controle

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 4 juni, op verschillende locaties…
Nieuws
05-12-2017
uitwisseling-weginspecteurs.jpg

Inspecteurs ontvangen collega's uit buitenland

Voor wegcontroleurs de normaalste zaak van de wereld; een controle op een vrachtwagen. Voor sommige buitenlandse…
Nieuws
14-08-2019
IEP_0466-1400.jpg

Duitse politie filmt chauffeurs in omgeving Oldenburg

De Duitse politie filmt chauffeurs vanuit een rijdende busjes. Daarbij is een GoPro camera op het…
BIGtruck online magazine is een onderdeel van Transwebgroup Coöperatief U.A.