FNV: Werkgevers mogen personeel niet zomaar korten

Geplaatst door

Het uitstellen van uitkeren van vakantiegeld is bij wet verboden, legde FNV voorzitter Han Busker uit bij TV programma Radar. Evenmin kan je werkgever je dwingen om (nu) vakantiedagen op te nemen. In het afdragen van pensioenpremies zit iets meer rek.

De uitleg van Busker bij Radar is verhelderend. “Het vakantiegeld is gedurende het jaar door de werkgever opzij gezet dus is niet iets dat in afgelopen maand verdiend zou moeten worden, dus het zou niet aan orde mogen zijn. Sectoren die nu in zwaar weer zitten, kunnen aanspraak maken op de Tijdelijke Overbrugging Noodmaatregel Werkbehoud, voorheen de werktijdverkorting. De loonkosten worden daarbij voor 90% door het kabinet betaald. Ook zijn er andere maatregelen om bedrijven te ontlasten en te zorgen dat mensen hun inkomen behouden’, zegt Busker.

Radar ging hierover ook bij het Ministerie van SZW te rade. “Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er standaard afspraken over de vakantiebijslag. Volgens de wet moet de opgebouwde vakantiebijslag uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Of er moeten andere afspraken gemaakt zijn in de CAO of arbeidsovereenkomst”, aldus het ministerie.   

“Als er betalingsproblemen zijn, kan de werkgever eenmalig de vakantiebijslag op een later tijdstip of in termijn betalen. Daarvoor moet de werkgever wel de instemming van de werknemer hebben. Het is verstandig om dat schriftelijk vast te leggen. Overigens worden werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling ook tegemoet gekomen in de maandelijkse opbouw van vakantiegeld. Bovenop de loonsom komt 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies”, zegt de vakbond.

Vakantiedagen

Een werkgever mag je nu niet zo maar dwingen om vakantiedagen op te nemen. “Het is niet de bedoeling dat je werkgever je verplicht om verlof op te nemen. Hij of zij kan een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Belangrijk om te weten is dat zolang je werkgever geld krijgt uit de NOW, het uitgangspunt is dat jij niet ontslagen wordt en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Je hoeft géén WW-rechten in te leveren. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Maar kijk ook samen met je werkgever naar de mogelijkheden,” zegt het FNV. 

Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dit. ‘Een werkgever kan een werknemer niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Maar als er bijvoorbeeld minder of geen werk is, kunnen de werkgever en de werknemer wel overleggen over opname van vakantiedagen en daar onderling afspraken over maken. De werkgever en de werknemer moeten dan samen akkoord zijn over de opname van vakantiedagen.’

Pensioenpremies

Volgens de huidige wetgeving mag er maximaal twee maanden uitstel gegeven worden aan de afdracht van pensioenpremies. De vraag is: wat gebeurt er als deze coronacrisis langer duurt? Hierover zijn het kabinet en de sociale partners met elkaar in gesprek. ‘De meeste werkgevers en werknemers zijn verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Dit brengt niet alleen verplichtingen met zich mee, maar ook rechten. Zo hebben werknemers in deze situatie recht op pensioenopbouw. Pensioenfondsen geven deze pensioenopbouw dan ook. Dit ook als de premie daarvoor laat of zelfs niet wordt betaald. Een pensioenfonds zal wel ten allen tijde willen voorkomen dat een werkgever de pensioenpremie niet betaalt. Dit gaat tenslotte ten koste van het collectief, dus het pensioen van alle deelnemers aan het pensioenfonds. Het is dan ook belangrijk dat een deelnemer bij een faillissement van zijn/haar werkgever meewerkt aan het terughalen van de premie via UWV, zodat de gemiste premie alsnog bij het pensioenfonds terecht komt’, aldus de Pensioenfederatie.

Er zijn natuurlijk nog heel veel specifieke vragen hierover. Maar de hoofdlijn is dat werkgevers niet zo maar van alles op eigen houtje mogen beslissen over hun personeel. Het personeel moet altijd in overleg worden betrokken. Zeker nu er sprake is van een NOW regeling, gaan overheden er vanuit dat de ergste kou voorlopig uit de lucht is. In het algemeen geldt dat verwacht wordt, dat werkgevers en werknemers beseffen dat we ons in een unieke situatie bevinden, waar we door goed overleg en samenwerking weer uit gaan komen, aldus Busker bij Radar.