Geen zwaar vrachtverkeer meer in Amsterdamse binnenstad

Geplaatst door

Vanaf vandaag is in de Amsterdamse binnenstad geen zwaar vrachtverkeer meer toegestaan. Boven de dertig ton worden geen ontheffingen meer verstrekt. Dit was tot voor kort nog 45 ton.

Alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton hebben een ontheffing nodig om de zone in te komen. Aan deze ontheffing zijn regels gekoppeld, zoals niet parkeren binnen drie meter van de waterkant en stapvoets rijden over drempels.  "Voor voertuigen zwaarder dan 30 ton moeten bedrijven op zoek gaan naar alternatieven", stelt de gemeente. "Alleen als er sprake is van een ondeelbare lading of bijzondere voertuigen (veel gebruikt in de bouw), kan een route-ontheffing worden aangevraagd."

Handhaven

Ga er gerust vanuit dat de gemeente gaat handhaven op de nieuwe regels. Dat gebeurt met camera’s en met mobiele weegbruggen, met die laatste kan een vrachtwagen ter plekke gewogen kan worden.