Nieuwe CAO een stap dichterbij

Geplaatst door

Van een nieuwe CAO in het beroepsgoederenvervoer is nog geen sprake. Maar bonden en werkgevers hebben een voorstel dat voor de bonden de moeite waard is om aan de achterban voor te leggen.

Na de acties verspreid over het land, hebben de werkgevers de bonden uitgenodigd voor nieuw overleg. Daarbij stelden de werkgevers voor om een CAO voor twee jaar af te sluiten, ingaande op 1 januari 2021, dus met terugwerkende kracht en eindigend op 31 december 2022. Op 1 juli 2021 zouden de lonen dan met drie procent verhoogd kunnen worden en op 1 januari 2022 nog eens met drie procent.  Daarnaast is afgesproken om een plan te ontwikkelen voor vervroegd uittreden voor medewerkers die zwaar werk verrichten. Vervroegd uittreden wil zeggen voordat de AOW-leeftijd is bereikt. Dit is niet gratis, het zou een heffing van een half procent betekenen op het brutoloon.

Standkachel

Of elke truck van een standairco moet worden voorzien is nog niet afgekaart, maar partijen zouden het ook hier bijna over eens zijn. Dit geldt ook voor een onderzoek naar de fysieke belasting bij het werken met rolcontainers.