Tolverhoging in Vlaanderen, TLV boos

Geplaatst door

Transport & Logistiek Vlaanderen is boos op de Vlaamse regering dat volgens TLV tegen het advies van de Mobiliteitsraad in, toch de kilometerheffing voor vrachtwagens heeft verhoogd. “Dit is een platte belastingverhoging, die het fileprobleem niet oplost.”

“Vanaf juli 2020 betalen voertuigen zwaarder dan 32 ton 0,02 euro meer per gereden kilometer op de Vlaamse tolwegen. De Mobiliteitsraad Vlaanderen (Mora), het overlegorgaan van alle organisaties voor wie mobiliteit belangrijk is, gaf de regering daarover een negatief advies. De verhoging zal de files niet oplossen, meent het adviesorgaan. Daarvoor is een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen nodig, dus ook voor de lichte vracht en personenwagens,” schrijft TLV op haar website.

Vervuilendste

Zij vervolgt: “De transportondernemers, voor wie de files een grote zorg zijn, krijgen een platte belastingverhoging van 60 miljoen euro, zonder er mobiliteitsoplossingen voor terug te krijgen. Ook het milieu is er niet bij gebaat: de lineaire verhoging van 0,02 euro maakt de meer vervuilende vrachtwagens relatief goedkoper. Als de Vlaamse regering de vrachtwagensector hiermee verder wou vergroenen, zoals een van de oorspronkelijke doelstellingen was, dan had ze niet enkel of voornamelijk de tarieven voor de meest vervuilende vrachtwagens mogen verhogen”, aldus TLV.

Nachttarief

Op sociale media wordt gesuggereerd dat een verschil tussen een dag- en een nachttarief een gunstig effect zal hebben op de filezwaarte waar het Vlaamse wegennet dag in dag uit onder lijdt. Dit heeft echter alleen zin wanneer chauffeurs dan ook meteen bij aankomst in de nacht, hun lading kunnen lossen, aldus TLV.

Nog niet bekend is hoe Wallonië en Brussel op de verhoging zullen reageren.