Smart tacho: Alle andere kaarten ook te laat

Nieuws
29-04-2019 | Door Tim de Jong

Het debacle met de werkplaatskaarten voor de smart tacho, blijkt niet op zichzelf te staan. Minister Van Nieuwenhuizen van I&W heeft de Kamer geïnformeerd over het feit dat behalve de werkplaatskaarten voor de smart tachograaf, ook de bestuurderskaarten, de werkplaatskaarten en de kaarten voor politie en inspectie te laat geleverd zullen worden. Op z'n vroegst zijn deze kaarten op 15 juni, de dag van invoer van de nieuwe smart tachograaf, gereed. 

De Minister zegt 'onaangenaam verast' te zijn door de gang van zaken. De kaarten , die door Kiwa bij Idemia zijn besteld, faalden bij een test van de Europese Commissie. Daardoor zijn ontwerpwijzigingen nodig, waarna de test opnieuw moet worden afgelegd.

" Het betreft hier niet alleen de Nederlandse werkplaatskaarten, maar ook de bestuurderskaarten (bestuurders van bussen en vrachtwagens), de bedrijfskaarten (transportondernemers) en tot slot de controlekaarten (ILT en Politie). Gelukkig kunnen de huidige bestuurders-, controle- en bedrijfskaarten ook gebruikt worden in de nieuwe tachografen. Alleen bij de werkplaatskaarten kan dit niet, waardoor hier met urgentie een oplossing is gevonden door middel van de Kroatische werkplaatskaarten", aldus de Minister in haar brief aan de Kamer.

Overleg

De Minister zegt direct in overleg te zijn getreden met TLN, Bovag, RAI Vereniging, DAF, Scania en VDL. " In gezamenlijkheid is vervolgens gesproken over een aantal parallelle oplossingsrichtingen die Kiwa (in samenwerking met de sector) zal gaan bewandelen. Kiwa zal geen keuze maken tussen deze oplossingen, maar deze routes gelijktijdig bewandelen tot het moment dat er daadwerkelijk kaarten zijn."

Oplossingen

Deze oplossingsrichtingen zijn als volgt:

  1. Nederlandse kaarten via Idemia

Het ingezette spoor met Idemia zal ondanks de tegenvallers worden doorgezet. Kiwa verwacht dat een leverdatum rond 15 juni mogelijk is.

  1. Nederlandse kaarten via een andere kaartleverancier

Kiwa geeft aan dat een andere kaartleverancier in staat is rond 1 juli te kunnen leveren.

  1. Tijdelijke buitenlandse kaarten

De notitie van de Europese Commissie die de deur heeft geopend voor de Kroatische oplossing met werkplaatskaarten biedt ook de mogelijkheid om andere typen kaarten uit het buitenland te halen voor de periode tot er Nederlandse kaarten beschikbaar zijn. Kiwa is in gesprek met bereidwillige landen en zoekt uit wanneer dit tot levering van kaarten kan leiden.

  1. Het actief door Kiwa benaderen van kaarthouders wier kaart op of korte tijd na 15 juni verloopt.

Om uit te sluiten dat er door het onverhoopt niet slagen van de eerste drie oplossingsrichtingen bestuurders/bedrijven/controleurs zonder kaart komen te zitten zal Kiwa in kaart brengen hoeveel kaarten er in juni en de maanden daarna aflopen zodat deze partijen op tijd op de hoogte kunnen worden gesteld van het feit dat het verstandig is enige tijd vóór 15 juni een G1 kaart aan te vragen. Kiwa is hierover in gesprek met de sector om te komen tot een zo praktisch mogelijke oplossing en om dit zo goed en helder mogelijk te kunnen communiceren richting de achterban. De Kroatische werkplaatskaarten blijven daarnaast nog geldig tot 15 juli a.s.

"Ik heb Kiwa gevraagd om alles op alles te zetten om te voorkomen dat partijen zonder geldige kaart komen te zitten, zodat werkplaatsen, transportbedrijven en chauffeurs, maar ook agenten en inspecteurs niet de dupe worden van het feit dat Kiwa en Idemia niet kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken", aldus de Minister.

De Kroatische werkplaatskaarten zijn inmiddels afgeleverd bij de Nederlandse werkplaatsen, schrijft de Minister. Hiermee worden de grootste problemen voor fabrikanten en leveranciers van vrachtwagens en bussen voorkomen, zodat de productie van voertuigen niet stil valt. Kroatië was van alle mogelijke leveranciers op dat moment het snelste in staat werkplaatskaarten te leveren. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuws
01-04-2019
tachograaf_header.jpg

Smart Tacho: Branche werkt aan overgangsregeling

Er wordt hard gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor de te late levering door Kiwa van werkplaatskaarten…
Nieuws
20-01-2020
Tachograaf_met_kaart.jpg

Symboolpolitiek rond tarief chauffeurskaart

De prijs van de tachograafkaart is per 18 januari vastgesteld op 101 Euro. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur…
Nieuws
06-03-2019
tachograaf_header.jpg

Gedwongen stilstand dreigt voor duizenden nieuwe trucks

Stilstand dreigt voor duizenden nieuwe vrachtauto's en bussen, nu Kiwa de werkplaatskaarten voor…