TLN klaagt over stilstaande vrachtwagens

Nieuws
18-02-2020 | Door Tim de Jong

Uit het nieuwste TLN conjunctuurrapport blijkt dat veel transportbedrijven tevreden zijn over de gang van zaken in 2019. Toch zijn veel vervoerders volgens TLN onzeker over de toekomst. Verder blijkt dat een derde van de transporteurs kampt met personeelstekorten, waardoor bij sommige bedrijven materieel noodgedwongen stil staat.

Van de bedrijven met vacatures geeft 61% aan (eind 2018: 63%) dat deze moeilijk (45%) of zelfs zeer moeilijk (15%) zijn te vervullen. Dat is weliswaar 4 procentpunt lager dan eind 2018, maar het tekort blijft zorgelijk en heeft er in gevallen toe geleid dat een deel van het wagenpark stilstaat. Van de transportbedrijven die deelnamen aan de enquête meldt slechts 24% dat het aantal personeelsleden is gestegen. Verreweg het grootste deel (45%) stelt dat het aantal personeelsleden gelijk is gebleven, schrijft TLN.

Veranderingen

TLN-leden verwachten grote veranderingen in de komende 5 jaar. Er is onzekerheid over de ontwikkeling van de economie en de invloed van politieke besluitvorming. Op mondiaal niveau gaat het bijvoorbeeld om de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China. Op Europees niveau over de gevolgen van Brexit en het Mobility Package. Nationaal is het vraagstuk van de kilometerbeprijzing nog onduidelijk en gaan vervoerders aan de slag met de implementatie van het Klimaatakkoord. Binnen hun eigen bedrijfsvoering hebben ze te maken met de stijgende leeftijd van de medewerkers, de aanhoudende vraag naar nieuwe chauffeurs en een toenemende complexiteit van de sociale wet- en regelgeving. Zoals het ondernemers betaamt is 56% van de respondenten desondanks positief over de toekomst op de langere termijn.

CAO

Intussen zijn de CAO onderhandelingen gaande, en ligt er van de kant van TLN en aanverwante organisaties een loonbod, dat ongeveer de helft bedraagt van wat de bonden eisen. Klik hier voor dit bericht. Vooralsnog lijken de bonden teleurgesteld, het is de achterban die hierover beslist.  

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuws
18-02-2020
Actietruck-T-L.jpg

CAO overleg: bonden teleurgesteld over loonbod werkgevers

Gisteren was er een CAO-overleg waarbij volgens vakbond FNV de werkgevers met een loonbod zijn…
Nieuws
21-05-2021
Actietruck-T-L-FNV_1.jpg

Nieuwe CAO een stap dichterbij

Van een nieuwe CAO in het beroepsgoederenvervoer is nog geen sprake. Maar bonden en werkgevers hebben een voorstel dat voor…
Nieuws
28-03-2017
CNV-TLN.jpg

CNV kader wijst eindbod CAO van TLN af

Onlangs heeft de cao-commissie van CNV vakmensen het eindbod van TLN/VVT besproken. Vrijwel unaniem is men van mening…