Groei van 500 eigen rijders in 2021

Blog
31-05-2022 | Door Iep van der Meer

Volgens een rapport van het ING is er niet alleen sprake van een chauffeurstekort en te weinig instroom van jongeren. Tegelijkertijd groeit het aantal eigenrijders.

Het chauffeurstekort begint behoorlijke vormen aan te nemen. Voor iedere 100 werkelozen zijn er inmiddels 133 banen op de arbeidsmarkt. Vorig jaar waren dat er nog 106. Het chauffeurs vak is volgens ING niet aantrekkelijk genoeg voor jongeren om er voor te kiezen. Dat is een serieus probleem, gezien de gemiddelde leeftijd van chauffeurs. In het transport werken de meeste 55 tot 75 jarigen in vergelijking met andere branches. Halverwege vorig jaar was 18 procent van de chauffeurs in Nederland jonger dan 35 jaar. Vijf jaar eerder was dat nog 24%. De vergrijzing gaat dus hard en lang niet alle uitstromende arbeidsplaatsen kunnen worden opgevuld met jonge instroom.

Volgens ING is het vak van chauffeur niet interessant voor jongeren omdat je voor een redelijk salaris in verhouding veel uren moet maken. Dat sluit niet aan bij de wens om veel tijd in de privésfeer door te brengen. Jongeren willen wel in deeltijd werken, of slechts vier dagen per week maar dat is in de logistieke sector kennelijk nog steeds lastig te organiseren.

Opvallend is wel de stijging van het aantal eigen rijders. Vorig jaar nam dat aantal toe met maar liefst 500 en dat zijn chauffeurs die dus niet meer op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. Eigenlijk is dat een merkwaardig fenomeen, want juist als eigenrijder ben je genoodzaakt om heel veel uren en lange dagen te maken om het hoofd boven water te houden. Waarschijnlijk is voor deze groep zelfstandige chauffeurs het hebben van een eigen, vaste truck het argument om hier voor te kiezen.

Een oplossing voor de problemen geeft het ING niet, maar meer flexibiliteit van transportbedrijven en een hoger basisloon zouden kunnen helpen. In veel gevallen zou daar veel meer mogelijk zijn dan nu het geval is, met deeltijd contracten of minder dagen werken per week. Een vaste auto kun je dan als chauffeur natuurlijk wel vergeten, maar als je dat wilt dan is eigen rijder worden dus ook een optie.

Laatste blogberichten

Blog
27-06-2022
Boze boeren

Wilde boerenacties

De grote, georganiseerde bijeenkomst van boze boeren in Stroe lijkt niets te hebben uitgehaald. Er was de nodige filevorming maar verder…
Blog
10-06-2022
Sociale dumping1LR

TLN zet zich weer te kijk om mobiliteitspakket

Vanwege schrijnende toestanden in het wegvervoer, waarbij met name chauffeurs uit Oost-Europa sociaal ontheemd…
Blog
09-06-2022
Autotransport (2)

Autotransport met grote cabine

In deze tijden van chauffeurstekorten kiezen steeds meer vervoerders voor grotere cabines. Soms zelfs groter dan nodig,…