Begrip voor een Brexit

Geplaatst door

De uittocht van Groot Brittannië uit de EU is onverstandig. De EU is een groot handelsblok, dat door deze toestand beslist in zwaar weer komt. Britse banen zullen verdwijnen. Maar tal van gebeurtenissen, ook in onze branche, geven de Britten gewoon gelijk. 

De initiatiefnemers van het Britse referendum tonen keer op keer aan dat een interne markt allemaal heel leuk is, maar dat Brussel een oncontroleerbare en ondemocratische samenscholing is geworden van politici die geen verantwoordelijkheden hoeven af te leggen, en die dus lekker doen waar ze zin in hebben. En dat is allerlei kromme regels bedenken, in plaats van daadwerkelijk te komen tot een geïntegreerde markt. De foto bij dit blog spreekt wat dat betreft boekdelen.  

We hebben 'm gemaakt op de parking bij Nobis in Asten, de truck is van Waberer. Achter de voorruit zie je ik weet niet hoeveel tolkastjes. En die EU was nu net opgericht om dit te voorkomen. 

De regels rond de euro hebben niet gewerkt, zie het Griekenland syndroom in Brussel en het stabiliteitspact heeft nooit gefunctioneerd. Had het dat wel, dan had Frankrijk al 113 miljard euro moeten nabetalen aan boetes aan Brussel, omdat het zo lang het pact bestaat, zijn begroting nog nooit op orde heeft gehad. Nooit heeft Frankrijk een cent betaald. Nederland betaalt natuurlijk wel braaf, wanneer blijkt dat we hier economisch beter presteren dan was voorzien. 

Het Volkswagenschandaal is steeds meer een EU-schandaal geworden. Brussel weigerde duidelijkheid om de auto-industrie aan banden te leggen. VW en vele anderen konden hun gang gaan. De Amerikanen accepteerden het niet. Nu huilt VW in Brussel: 'Pak ons niet aan! Kijk eens hoe die Amerikanen ons al te grazen nemen! Brussel buigt begripvol. 

De uitbreiding van de EU in 2004 met een aantal oost Europese landen heeft een slachting in het Europese wegvervoer aangericht. Daardoor hebben west Europese chauffeurs hun loon nauwelijks zien stijgen en zijn in Nederland tal van bekende namen van transportbedrijven en chauffeursbanen verdwenen. Pogingen van Duitsland en Frankrijk om de schade te beperken met regels inzake minimumloon, worden door Brussel waarschijnlijk verboden. Het is de regeltheorie versus de bittere praktijk van slavernij langs de weg, zoals we die als BIGtruck al eens aantroffen bij Rotterdam. Dat moet stoppen.

Zou Nederland de EU verlaten, dan leidt dit ook hier tot een gigant van een recessie. Onze export zou krimpen want onze producten zouden in prijs stijgen. De gulden was de hardste munt in de EU, want Nederlanders zijn betrouwbare handelspartners die het spel eerlijk spelen. Nu worden Nederlanders vanwege hun betrouwbaarheid juist langs de kant gezet door handhavingsdiensten, want ze betalen toch wel. Zie de drama's in Italië en Frankrijk met Nederlandse ondernemers.

De EU was zeker beter af geweest met de Britten. Dagelijks rijden er 500 Nederlandse trucks over Britse wegen, becijferde het CBS. Maar de Britten hebben beslist een punt. De EU in zijn huidige vorm leidt tot onbegrip en wantrouwen. Intussen vullen ambtenaren, parlementariërs en functionarissen in de grote glanzende Bijenkorf in Brussel hun zakken, zonder dat ze ooit verantwoording hoeven af te leggen. Dat de Britten daartegen in het geweer komen, is begrijpelijk.