EP: Weekendrust in cabine mag tòch

Geplaatst door

De stemming in het Europees Parlement over nieuwe regels in wegvervoer, het zogenaamde Mobility Package, is voor westerse chauffeurs niet uitgelopen op een drama. Zo wordt de cabotage niet verruimd. Maar de 45-uurs rust doorbrengen in de cabine wordt wèl toegestaan. Het laatste woord is aan de ministers van transport.

Het beeld dat we vooral in het westen en zuiden van Nederland zien, van chauffeurs die aan elkaars trucks de was ophangen en een die gezamenlijk een potje koken, blijft voorlopig, als we naar de uitkomst kijken van deze stemming in het Europese Parlement. Het verschil is alleen dat deze taferelen zich op beveiligde parkings en niet zo maar overal langs de weg zullen gaan afspelen, als het aan Brussel ligt.

Daarnaast wil het parlement ook verplichten om de 24 uur rust door brengen op een beveiligde parkeerplaats. Dat is volgens TLN geen goed idee, aangezien die parkeerplaatsen schaars zijn en voorlopig ook blijven, ondanks het feit dat het Europees Parlement de bouw van beveiligde parkeerplaatsen wil stimuleren. 

Het Parlement vindt ook dat chauffeurs eens per drie weken naar huis moeten kunnen.  TLN vindt overigens dat chauffeurs minimaal eens in de vier weken een weekend naar huis zouden moeten kunnen en niet eens in de drie weken. Getuige het chauffeurstekort een merkwaardig standpunt.

Cabotage

Het Europees Parlement wil ook een verandering van de huidige cabotageregels en stelt een volgens TLN ingewikkelde constructie voor. Waar buitenlandse vervoerders nu nog maximaal drie binnenlandse ritten in een ander land mogen doen in zeven dagen, mogen buitenlandse transporteurs wat de Europarlementariërs betreft, voortaan onbeperkt cabotageritten uitvoeren in twee dagen. Ze moeten dan wel daarna het land verlaten. Na een periode van zeven dagen caboteren in verschillende landen moeten ze terug naar het land van vestiging en daar drie dagen wachten voor ze opnieuw ergens mogen caboteren, vindt het Parlement. Of dit in de praktijk doorgevoerd gaat worden, is nog even de vraag, maar het is in elk geval geen verruiming. Met verruiming ontstaat volgens betrokkenen een ongelijk speelveld in het Europees wegvervoer en worden lage lonen landen bevoordeeld.    

Andere zaken

Over de voorgestelde wijziging van rij- en rusttijden is nu nog niet veel bekend. Wel lezen we dat TLN zou willen zien dat de komende Smart Tacho niet volgend jaar, maar later wordt ingevoerd. Voorlopig ziet het er naar uit dat er in Brussel op is gelet dat door regelgeving de oneerlijke concurrentie als gevolg van loonverschillen tussen oost en west niet wordt verergerd. Dat is al heel wat.

CNV ontevreden

In het AD toont het CNV zich ontevreden. Voorzitter Maurice Limmen zegt dat de regels helemaal niet hoeven worden aangepast, maar de bestaande beter gehandhaafd. Hij vindt dat Europa zaken onnodig ingewikkeld maakt en vreest dat deze regels zullen leiden tot verder misbruik.