Heerlijk: straks overal honderd rijden

Geplaatst door

Politieke krachten zijn onvoorspelbaar, maar kunnen dus tot gunstige ontwikkelingen leiden. De verlaging van de maximum snelheid voor personenauto’s (en motoren) is er een voorbeeld van. De kans is groot dat de doorstroming op onze wegen flink verbetert, en er daardoor minder files en ongelukken zullen ontstaan. En er daardoor minder gewonden en doden vallen in het verkeer.

Wie een beetje nadenkt, realiseert zich dat aan een lagere maximum snelheid in een overvol en druk land als het onze, alleen maar voordelen kleven. In de eerste plaats neemt het snelheidsverschil tussen personenwagens en vrachtwagens af. Daardoor hebben weggebruikers beter overzicht en bevordert de veiligheid. Verder wordt invoegen veiliger, wat een beruchte bron van filevorming is. Minder files betekent minder kans op kop-staart botsingen. Kort geleden reden nog 250 vrachtwagens in processie om een collega te eren die hiervan het tragische slachtoffer was geworden. De doorstroming verbetert en in een klein land met meer dan negen miljoen auto’s is dat echte winst. Berekend is, dat de doorstroming optimaal zou zijn, wanneer er niet harder dan 90 km/h gereden zou mogen worden. Dit geldt dan uiteraard alleen voor de echt drukke gebieden.

Honderd rijden in plaats van 130 betekent minder geluidsoverlast. Minder uitstoot en een verbetering van het brandstofverbruik tot volgens TNO wel 30%. TNO heeft berekend dat het 400.000 ton CO2 uitstoot per jaar scheelt.  Automobilisten zijn dus veel goedkoper uit aan de pomp.

Het effect op stikstofuitstoot is symbolisch, maar wie al deze voordelen bij elkaar optelt, zou toch vrijwillig al honderd gaan rijden, al was het maar omdat het veel veiliger wordt en omdat het tijdverlies te verwaarlozen is? Vast staat dat we er met z’n alleen meer ontspannen van worden.

Duitsland

In Duitsland wordt de 130 km/h voorlopig niet verplicht. Ook dit is symboolpolitiek, want waar kun je in Duitsland nog sneller dan 130 rijden? Antwoord: op de A31, parallel aan de Nederlandse grens. Een uitzondering. Maar verder haal je ook in Duitsland nauwelijks nog 130, al was het maar omdat er permanent op meer dan 500 locaties tegelijk aan de weg wordt gewerkt. Daar mag je 60 rijden.