Lagere maximumsnelheid is voor iedereen beter

Geplaatst door

Waarom het niet eerder breed is gecommuniceerd begrijp ik niet, maar nu wordt iedereen ineens wakker: met een lagere toegestane maximumsnelheid zijn we in ons kleine landje allemaal eerder thuis en staan we minder in de file.

De discussie is een uitvloeisel van de stikstofproblematiek maar dat had niet nodig moeten zijn. Wanneer we afstappen van een maximumsnelheid voor auto’s van 130 km/h, dan daalt de uitstoot van kwalijke gassen met 14%. Filerijden leidt tot een uitstootverhoging van 81%, aldus het rapport van de Commissie Remkes. Hard willen rijden leidt tot hard remmen, de grote snelheidsverschillen zijn een oorzaak van files.

Dat geldt volgens de Commissie ook voor het wisselen van rijstrook. Ook bij het in- en uitvoegen is het volgens verkeersdeskundigen van belang dat er geen al te grote snelheidsverschillen op de wegen zijn. Tal van deskundige adviseren daarom een maximum snelheid voor auto’s van 100 km/h. Bij die snelheid is de doorstroming optimaal en passen er als het ware meer auto’s op de weg, met kortere files als gevolg.

Te klein

Nederland is domweg te klein voor hoge snelheden. Wie plankgas van Groningen naar Maastricht wil rijden, redt dat al nooit vanwege de drukte. Maar wie echt z’n best doet, kan in een gunstig geval wel een kwartier winnen. De inspanning, hogere kosten, hogere uitstoot en risico’s wegen nooit op tegen die winst.

Verademing

Het zou een verademing zijn wanneer zoals geadviseerd de maximum snelheid voor auto’s omlaag gaat. Hoogstwaarschijnlijk worden de genoemde voordelen gehaald. Echter het is oppassen geblazen dat bestuurders niet verleid worden om hun telefoon maar eens te pakken tijdens het rijden. Voor de trucks wordt de weg veiliger, overzichtelijker en worden rijtijden waarschijnlijk korter. Denk maar aan het feit dat truckhauffeurs die ’s avonds rijden veel zuiniger rijden omdat ze lekker door kunnen rijden. Het scheelt maximaal 17%. Is dat niet mooi meegenomen?