Ministerie luidt noodklok over budget wegen en bruggen

Geplaatst door

Dat RAI en TLN altijd maar meer asfalt willen, dat is bekend. Maar nu ook het Ministerie naar buiten treedt met serieuze zorgen over de staat van onze wegen en bruggen, is nog nooit eerder vertoond, en dàt is pas zorgelijk.

Onlangs deed het Ministerie van Infrastructuur & Milieu  een boekje open over het onderhoud aan onze wege en bruggen. Samengevat: Het geld is op. Volgens minister Visser is het vanaf nu een afweging maken tussen of extra investeren, of meer storingen en dus meer files. Zij stelt dat Rijkswaterstaat de komende 15 jaar jaarlijks gemiddeld een miljard euro tekort komt op een budgetbehoefte van 2,3 tot 2,6 miljard. Voor ProRail komt daar nog eens 200 miljoen bij, want ook het spoor is volgens het Ministerie overbelast.  

Klimaatverandering

Bovenop deze getallen komen investeringen die samenhangen met klimaatverandering. Om overvloedig regenwater af te laten vloeien, zijn aanpassingen nodig aan wegen, sporen en afvoersystemen. Omdat het steeds drukker wordt op de wegen, zijn bruggen eerder versleten en moeten die eerder vervangen worden. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, is de verkeersdrukte verachtvoudigd op tal van plaatsen in ons wegennet. TNO heeft berekend dat tot 2050 de regering zo’n 50 miljard extra nodig heeft om Nederland mobiel te houden. Dit geldt van de kades in de Amsterdamse binnenstad tot de langdurige renovatie van de Haringvlietbrug (foto). Uit analyses van het kabinet blijkt dat de mobiliteit de komende 20 jaar nog zal groeien. “Zeker wanneer er een miljoen huizen bijgebouwd moeten worden zullen er ook nog meer wegen nodig zijn om alles en iedereen bereikbaar te houden, zegt Minister Visser.

Nieuwe balans

De afgelopen jaren zijn we steeds gericht geweest op groei en nog eens groei. De invloed van de overheid moest afnemen en dat was op dat moment terecht. Maar tijden zijn veranderd. We hebben meer overheid nodig om dit land op koers te houden en een juiste balans te vinden tussen ecologie en economie. We zijn benieuwd of een nieuw kabinet die balans weer weet te vinden.