Negen landen tegen sociale dumping, en Nederland?

Geplaatst door

Negen Europese landen hebben de handen ineen geslagen om zich in te zetten tegen sociale dumping. België en Frankrijk hebben het voortouw genomen. Ze hebben  samen met Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Italië, Luxemburg, Zweden en Noorwegen een gezamenlijke brief gericht aan Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc.  In hun schrijven vroegen de ministers of de Commissie actie zou willen ondernemen om eerlijke concurrentie op het gebied van het wegvervoer te garanderen.

Nederland doet dus niet mee. Officieel omdat Nederland zich niet alle aanbevelingen van de andere landen kan vinden. Het Nederlandse kabinet onderstreept wel een groot aantal voorstellen van de alliantie, zoals de bevordering van de e-CMR, betere samenwerking en kennisuitwisseling tussen lidstaten en de aanpak van brievenbusfirma’s en tachograaffraude. Er kon echter niet akkoord worden gegaan met andere voorstellen van de alliantie, zoals een quotum op vergunningen, een totaalverbod op slapen in de cabine en meer nieuwe regelgeving vanuit Brussel. Nederland zet al jaren in op niet meer, maar betere en handhaafbare regelgeving.

TLN schaart zich achter Nederland en lijkt een adviserende rol te hebben gespeeld op het Ministerie. De vraag is nu, ook al omdat de Inspectie nog altijd niets doet aan het weekend kamperen op Nederlandse parkings, wat ons land gaat doen. Bijgaande foto maakte BIGtruck vorig jaar op een parking langs de A20 samen met het FNV.