Teleurstellend rapport IRU over chauffeurstekort

Geplaatst door

Het Europese wegvervoer heeft last van het ernstigste chauffeurstekort in decennia, meldt de Europese wegvervoersorganisatie IRU. Voor het betreffende rapport voerde de IRU twee onderzoeken uit. Maar het loon wordt nergens ter sprake gebracht.

Bij vrachtwagenchauffeurs blijft 21% van de vacatures dus onvervuld, en in dit jaar zal het tekort nog eens 16% groeien. In de touringcarsector bedraagt het tekort 19%. “Wanneer dit zo doorgaat zal dit tekort ernstige en merkbare gevolgen krijgen voor de Europese economie”, waarschuwt de IRU. De organisatie stelt dat er wel degelijk perspectieven zijn om dit tekort weer de baas te worden. Maar een hoger salaris wordt hierbij nergens in het rapport genoemd.

Slechts 2% van alle Europese chauffeurs is vrouw en gevraagd waarom niet meer vrouwen komen rijden wordt gesteld dat de opleidingskosten hoog zijn, het werk onaantrekkelijk is de regels ingewikkeld en het imago van het beroep slecht. Nergens wordt uitgelegd dat chauffeurs of tevreden zijn over hun salaris, of dat ze juist ontevreden zijn. Salaris is voor de IRU geen issue.

Nog even wat statistieken. In het Verenigd Koninkrijk groeit het tekort met 50 chauffeurs per dag. Roemenië kampt met een tekort van 37%, dat oploopt naar 70% als er niks aan gedaan wordt. Duitsland heeft de meeste oudere chauffeurs, wat door geleidelijke pensionering zal leiden tot een nog veel hoger tekort.

De IRU stelt verder dat jongere chauffeurs gelukkiger zijn in hun werk dan oudere. Maar nergens wordt geconcludeerd dat de oudere chauffeur op het einde van zijn salarisschaal zit, en er getuige de prijsstijgingen van de afgelopen maanden dus alleen maar op achteruit gaat. Zijn jongere collega heeft daar voorlopig minder last van.