TLN wil garanties van overheid voor ‘terugsluis’

Geplaatst door

Er wordt gewerkt aan een vrachtwagenheffing die komt in de plaats van het Eurovignet. Net als in de ons omringende landen moet er dan per kilometer betaald worden voor het gebruik van ons wegennet. Daar is niks mis mee, want op die manier betaalt iedereen keurig mee en daar is op dit moment maar amper sprake van. Bovendien heeft het kabinet beloofd dat de opbrengsten van de heffing terug vloeien naar de betalers, de zogenaamde ‘terugsluis’ regeling. Het geld wordt dan in een fonds gestort wat uitsluitend wordt besteed aan het wegtransport.

Dat klinkt goed zou je denken, maar TLN vertrouwt het zaakje niet. In het wetsvoorstel wat er nu ligt wordt die belofte namelijk wat losjes geïnterpreteerd.  Zo zegt het wetsvoorstel wel dat er een apart fonds komt op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar kan het kabinet of de Tweede Kamer later beslissen dat het geld in het fonds voor andere zaken wordt gebruikt. Verder zegt het voorstel niets over de vraag hoe lang het fonds en de terugsluis blijven bestaan. Dat kan betekenen dat een volgend kabinet de terugsluis al meteen stopt. Tot slot is nog niet goed genoeg vastgelegd dat TLN meebeslist  over de besteding van het geld in het fonds. TLN wil met het kabinet duidelijke afspraken maken over deze drie zaken. Die afspraken zou het kabinet moeten vastleggen in de wet, vindt TLN.

Verder stelt het wetsvoorstel weer dat een deel van de opbrengst naar de staatskas moet vloeien om een verwachte daling aan accijnsinkomsten te compenseren. De verwachting is namelijk dat vrachtwagens minder kilometers gaan afleggen doordat er efficiënter gepland gaat worden. TLN protesteerde hier al eerder tegen maar dat voorstel staat nu gewoon weer in het wetsvoorstel. Alleen dit potje om de accijnsstrop op te vangen bedraagt al tussen de 35 en 55 miljoen Euro! Volgens TLN is dit niet alleen tegen de gemaakte afspraken in maar is dit ook funest voor de duurzaamheidsplannen van het goederenvervoer.

Het tarief voor de vrachtwagentax zal afhankelijk zijn van de Euro- klasse van de trucks en dat is logisch. De transportorganisatie is ingenomen met het afschaffen van het Eurovignet zodra de vrachtwagenheffing in gaat. Ook zou de wegenbelasting voor voertuigen onder de 12 ton worden afgeschaft. TLN heeft zijn visie aan de minister gepresenteerd in een uitvoerige brief. De uiteindelijke beslissing over de vrachtwagenheffing zal eind dit jaar of begin 2020 aan de tweede kamer worden voorgelegd.