Voormalig hoogleraar: ‘Vrees voor PFAS ongegrond’

Geplaatst door

Biochemicus en voormalig hoogleraar voedingsleer Martijn Katan legt in NRC Handelblad uit dat de vrees voor PFAS,  die op dit moment tot grote economische schade leidt, ongegrond is. Hij doet zijn uitspraken na eigen onderzoek.

Volgens Katan is er weinig tot geen negatief effect, laat staan een kankerverwekkend effect, te verwachten van de PFAS-hoeveelheden in de Nederlandse bodem. “De Gezondheidsraad zei dit zes jaar geleden ook al ongeveer. Een oorzakelijk verband tussen PFAS (PolyFluorAlkylStoffen) en kanker is twijfelachtig”, aldus Katan in het NRC, “zelfs bij mensen die het bij grote hoeveelheden binnen hebben gekregen.” Hij zegt dat dit ook geldt voor zwangere vrouwen en ongeboren kinderen en voor de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen.

Voor mensen is PFAS zo goed als onschadelijk, maar bij ratten kan het leiden tot leververgroting. Katan legt uit dat enkele jaren geleden een chemische fabriek in Dordrecht een type PFAS werd uitgestoten. Ook toen bleek de zorg voor kanker onder de bevolking ongegrond.

Katan zegt dat wanneer de overheid kanker wil terugdringen, een beter beleid tegen huidkanker, meest veroorzaakt door blootstelling aan langdurig zonlicht, meer effect heeft. Ook kanker veroorzaakt door alcoholgebruik is volgend hem effectiever dan de nu ontstane situatie rond PFAS.

Vanaf de kant van BIGtruck hopen we dat de regering snel bij zinnen komt en overgaat tot de orde van de dag. Dan kan de bouw dat ook.