FNV overweegt voortzetting bestaande CAO

Geplaatst door

De vorige CAO eindigde op 1 januari 2020. Terwijl de onderhandelingen voor een nieuwe cao volop liepen, diende de coronacrisis zich aan. In overleg met de subsectorraad is op 31 maart 2020 besloten om de onderhandelingen voorlopig uit te stellen, meldt het FNV op de eigen website. Het verzoek tot uitstel kwam overigens van de werkgevers.

De afgelopen periode zijn het FNV echter drie zaken duidelijk geworden:

1 De gevolgen van de coronacrisis gaan ons nog lang parten spelen.

2 Het ontbreken van een algemeen verbindend verklaarde cao leidt ondertussen bij sommige werkgevers tot verslechteringsvoorstellen. Omdat er gelukkig ook werkgevers het wel goed willen doen, zal dat leiden tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

3 Onze sector zit in de landelijke top 5 van sectoren waar werknemers worden ontslagen. Er zijn dus veel zorgen over behoud van werkgelegenheid. 

Daarom sprak het FNV bestuur op 9 april met zijn subsectorraad over de ontstane situatie. Na akkoord van de subsectorraad om dit verder uit te werken, heeft de bond collega vakbonden benaderd en ook de werkgevers. Nu blijkt dat ook andere vakbonden en werkgevers open staan voor het verlengen van de cao is het tijd om te vernemen van de leden of dit verder uitgewerkt kan worden. FNV vraagt nu toestemming aan de leden om de bestaande CAO te verlengen tot en met 31 december 2020.

Rust in de sector

Het FNV zegt zegt zo snel als mogelijk een CAO te willen hebben die, voor zover mogelijk, rust geeft voor de sector. “Een CAO die er ook voor zorgt dat alle werkgevers binnen onze sector de voorwaarden van de CAO moeten naleven. Het nu eisen van verbeteringsvoorstellen zal naar onze stellige overtuiging niet op korte termijn leiden tot een CAO”, zegt de bond.  “Als je verbeteringen eist moet het ook mogelijk zijn om hiervoor in actie te komen om deze eisen kracht bij te zetten. Dat lijkt ons in deze periode enerzijds onmogelijk en anderzijds zelfs ongepast.”