Beperken CO2 uitstoot moet, maar hoe?

Geplaatst door

Momenteel is de opwarming van de aarde letterlijk een hot item in de media. Het klimaatrapport van het IPCC luidt de alarmklok en er is dan ook echt iets aan de hand. De wereldwijde CO2 uitstoot moet omlaag volgens de geleerden, maar hoe?

Als we kijken naar ons kleine landje dan blijkt dat de grootste vervuilers vooral te vinden zijn in de energiesector en bij Tata Steel in IJmuiden. Dat bedrijf is veruit de grootste vervuiler, met in het kielzog energiereus Vattenfall in Velsen. Die twee hebben een direct verband met elkaar, waardoor de uitstoot van CO2 in dat deel van Noord Holland veruit het grootste is. Tel daar nog Schiphol bij op en je weet waar het laag hangende fruit in Nederland te plukken is.

Toch vrezen we dat vooral de transportsector getroffen gaat worden door verder gaande maatregelen zoals een verbod op diesels in de steden. Dat leidt tot een enorme last voor het bedrijfsleven want elektrisch transport, in wat voor hoedanigheid dan ook is altijd duurder. Dat die kosten worden afgewenteld op de consument is logisch, en dat gaan we allemaal merken in de supermarkt. Maar hoe schoon is wegtransport nou eigenlijk? We gingen op onderzoek in de cijfers van het Centraal Buro voor de Statistiek.

Ongeveer 30% van alle CO2 in Nederland wordt uitgestoten door mobiliteit. Dat is echter een breed begrip, want daaronder vallen ook de binnenvaart en de luchtvaart. Van alle uitstoot door het wegverkeer komt grofweg de helft voor rekening van personenwagens.

Uit de cijfers blijkt dat het binnenlandse wegvervoer in Nederland goed is voor 82% van alle vervoerde gewicht. De binnenvaart lever met 0,5% een bijzonder bescheiden bijdrage volgens de statistieken van het CBS. Volgens dat zelfde CBS stootte de totale transportsector in Nederland 26 miljard kilo CO2 uit. 21% daar van komt door het wegtransport. Opvallend genoeg stoot de binnenvaart met 30% veel meer CO2 uit dan het wegvervoer, terwijl de transportprestatie van die sector slechts marginaal is. De prachtige slogans van de binnenvaart sector lijken dan ook onterecht, want de schoonste weg is inderdaad de weg.

De luchtvaart is met 45% schuldig aan bijna de helft van de CO2 uitstoot, en dat is gigantisch, vooral als we zien dat alles wat buiten de landsgrenzen wordt uitgestoten niet meegenomen is in de statistieken.

Moderne dieselmotoren zijn zo ongelofelijk schoon dat in grote steden de lucht uit de uitlaat soms schoner is dan de omgevingslucht, maar in de perceptie van de bestuurders is het woord ‘diesel’ synoniem voor ‘vies’. Dat er zoiets als een schone diesel bestaat is lastig over de bühne te krijgen bij de beleidsmakers terwijl elektriciteit als schoon wordt gezien. Als we dan zien dat er in de top tien van grootste CO2 uitstoters in Nederland maar liefst 6 energie centrales staan die samen 15.500.000 ton CO2 uitstoten dan blijkt stroom helemaal niet zo schoon. Voor de goede orde, de raffinaderijen van Shell, Esso en BP samen zijn samen goed voor ongeveer de helft van die uitstoot. Wind en zonne-energie vormen voor een klein deel een alternatief, maar dat is lang niet genoeg voor de energie behoefte. Bovendien zijn beide afhankelijk van het weer en als het niet waait moet er wel stroom zijn. Kortom, wij doen het zo slecht nog niet met onze diesels.

Als het Europa wil dat het wegtransport nog meer bijdraagt aan de reductie van de CO2 uitstoot dan is er eigenlijk maar één weg, en dat is het internationaal toelaten van 60 tons LZV combinaties. Dat zet echt zoden aan de dijk want daarmee is heel eenvoudig ongeveer een derde aan CO2 uitstoot te besparen met de bestaande infrastructuur en met de huidige trucks.