Bezuinigen ten koste van veiligheid?

Geplaatst door

Bezuinigen ten koste van de veiligheid, dat zou niemand in zijn hoofd halen maar de overheid al helemaal niet. Toch is dat wat er dreigt te gebeuren nu de gladheidsbestrijding in grote delen van het land gegund is aan de goedkoopste partijen. Vervoerders die jarenlang als aannemer het wegennet ijs- en sneeuwvrij hielden hebben het nakijken nu nieuwe partijen goedkoper hebben ingeschreven. Daarmee wordt heel veel ervaring overboord gezet en dat leidt tot frustratie.

Gladheidbestrijding is van het grootste belang om er voor te zorgen dat de wegen begaanbaar blijven. Binnen de kortst mogelijke tijd moeten er voldoende strooi- en schuifwagens inzetbaar zijn om hun werk te doen, en daar wringt de schoen. Volgens een aantal ingewijden hebben de nieuwe partijen waarschijnlijk niet eens voldoende voertuigen achter de hand om adequaat te kunnen optreden. Vooral in het Oosten en Noorden van het land is het op dit moment zelfs nog uiterst onzeker of er voldoende capaciteit beschikbaar is. Zo werden tijdens een recente ‘vlootschouw’ waarbij de voertuigen getest worden door Rijkswaterstaat er al 16 trucks ongeschikt geacht. Saillant detail is dat die ‘vlootschouw’ inmiddels twee keer gehouden is waarmee de nieuwe aannemers dus in feite een herkansing kregen.

De frustratie zit hem in het feit dat ervaren vervoerders aan de kant worden gezet die geïnvesteerd hebben in mensen en voertuigen. Chauffeurs die soms al tientallen jaren hun werk doen en die het wegennet kennen als hun broekzak mogen de komende winter uitslapen, maar dat doen ze niet van harte. ‘Kwaliteit en veiligheid zijn in de nieuwste aanbestedingen van Rijkswaterstaat geen criterium, alles draait om de prijs’ aldus een ingewijde in deze kwestie. Ook de milieuaspecten hebben volstrekt niet de aandacht van Rijkswaterstaat. Of er Euro-nul of Euro-6 voertuigen ingezet worden voor de gladheidsbestrijding maakt kennelijk niet uit, en dat is merkwaardig voor een overheidsdienst. Diezelfde overheid heeft namelijk aan de andere kant de mond vol over het milieu, en subsidieert zelfs duurzame voertuigen.  

Belangrijker dan het milieuaspect is echter of de veiligheid gewaarborgd is voor de komende wintermaanden. Het drukke Nederlandse verkeer heeft een professionele ‘winterdienst’ nodig om ook in de koude maanden van het jaar de continuïteit te waarborgen, en het is nog maar de vraag of de nieuwe partijen daartoe in staat zullen zijn. Wordt vervolgd..