CAO: Duitse lonen dit jaar al 2,4% omhoog

Geplaatst door

TLN maakt werk van een nieuwe CAO. Ze meldt zelfs dat de CAO 'gemoderniseerd ' moet worden. Maar uit het voorstel blijkt daar weinig van. Er wordt 1,25 procent loonsverhoging geboden in 2017 en eenzelfde verhoging in 2018. Op zich een veelbelovende stap, ware het niet dat TLN het mes zet in de loonschalen en in de vergoedingen voor overuren.

Als klap op de vuurpijl blijkt, we hebben het nagevraagd bij TLN, dat de KNV-CAO op zal houden te bestaan. Dat betekent een versobering van de vergoedingen voor alle chauffeurs die onder die CAO vallen.

We kunnen niet anders zeggen dan dat TLN er dus hard in gaat, in de CAO onderhandelingen. Dat is wel heel opmerkelijk. Het gaat zo goed in de branche, dat heel veel bedrijven om chauffeurs verlegen zitten.  Chauffeurs, die slechter worden betaald dan onder andere chauffeurs die met een bus rijden.  Hoewel tal van instanties wijzen op de te lage lonen in ons land en hoewel lonen in andere landen sneller stijgen, houdt TLN op z'n zachtst gezegd de hand op de knip.

Nog maar kort geleden ging een bedrijf als Simon Loos zo ver, dat het een campagne lanceerde om in honderd dagen honderd chauffeurs te vinden. Wanneer de nood zo hoog wordt, ligt het voor de hand dat werkgevers hun personeel beter zullen moeten betalen en dat de lonen mee groeien met de voorspoed en natuurlijk met de schaarste aan chauffeurs die zich nu duidelijk voor doet.

In Duitsland zijn de chauffeurslonen overigens alleen dit jaar al met 2,4 procent gestegen. Dat is bijna de hele stijging die TLN nu voor twee jaar biedt. Er zal heus nog wel wat speelruimte zijn, maar de drie procent die de bonden per jaar vragen komt realistischer tegemoet aan het beter betalen van vaklui en aan de urgentie om snel nieuwe mensen te vinden in een land waar de werkloosheid snel daalt. Dat kan TLN toch niet ontgaan zijn.  De gevolgen van de handelwijze van TLN kunnen negatief uitpakken voor de sector. Lading blijft op het dock staan, klanten van transportbedrijven worden niet bediend. Zo wordt een periode van voorspoed, toch weer een periode van crisis voor de TLN-leden.

Onderhandelingen gaan op 17 november en op 1 december weer verder.