Code rood en onze supermarkten

Geplaatst door

Dus toch: vrachtwagens een rijverbod opleggen tijdens een zware storm gaat niet gebeuren. Onze minister Cora van Nieuwenhuizen noemde het rijden met lege vrachtwagens tijdens de storm in eerste instantie dom en asociaal. "Je geeft die code niet voor niks. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat chauffeurs toch gaan rijden omdat ze zowel hun eigen leven als dat van andere weggebruikers in gevaar brengen."  Dat was op 18 januari, de dag dat in ons land 66 vrachtwagens tijdens een ongekend zware storm omver werden geblazen.

Maar nu zegt de minister tegen ons parlement dat een algeheel verbod in zo'n situatie 'te ver' gaat. Het verbod zou praktisch moeilijk uitvoerbaar zijn. Niet onterecht zegt ze dat chauffeurs vaak al lang en breed onderweg zijn eer het gros van de natie ontwaakt en door heeft wat er aan de hand is.

Inkeer

De minister is dus tot inkeer gekomen, maar toch bevalt ons de argumentatie niet zo. Het is haar zeer waarschijnlijk uitgelegd dat wanneer trucks een dag niet rijden er grote maatschappelijke problemen ontstaan, de bevoorrading van supermarkten voorop. Zeg dat dan ook gewoon. Ook in andere delen van de maatschappij leidt een dag stilstand op z'n minst tot problemen. Denk aan het inzamelen van melk op boerderijen. Deze draai van de minister bewijst hoe belangrijk het werk van de transportsector is. Dit verhaal komt op een moment dat ook bekend wordt dat de sector beter draait dan ooit. Weer een bevestiging dat het transport het bloed van de economie vormt, en dat zet je niet zo maar stil.   

Boekje te buiten

Wat deze gang van zaken ook laat zien, is dat het veroordelende karakter van sommige media, waar de minister aanvankelijk in mee ging, ontoelaatbaar is. In de journalistiek geldt net als in de rest van de maatschappij dat je zorgvuldig moet zijn en niet zo maar wat kan roepen. Tal van media gingen hun boekje te buiten op 18 januari. Met name de krant van wakker Nederland trok een groot mondje open tegen het wegtransport. Vandaag blijkt wederom hun onkunde.