Nieuwe regels voor Code 95

Geplaatst door

Een streven naar minder verkeersdoden en een rustiger rijstijl die het brandstofverbruik ten goede komen zijn de voornaamste redenen waarom de Europese Commissie de regels rond de verplichte naschoolse opleiding aanpast.

Een hele belangrijke is dat de nieuwe richtlijn tot doel heeft dat de nascholing in de hele EU erkend wordt. Ook worden vereiste minimum leeftijden gelijk getrokken.  Straks mag het niet meer zo zijn dat een chauffeur de helft van de verplichte jaarlijkse zeven uur nascholing thuis via e-learning mag volgen. Van de 35 uur in vijf jaar, mag hooguit nog 12 uur via e-learning plaats hebben. Informatie over vakbekwaamheid van chauffeurs moet elektronisch worden uitgewisseld. Hiervoor komt een speciaal platform.

Verder moet de cursus aansluiten bij het dagelijks werk dat de chauffeur doet. Het blijft dus voor alle chauffeurs mogelijk om een cursus VCA te doen voor de Code95. Zwaartepunten in de Code95 worden nu veiligheid en milieu, hierop moeten cursussen worden afgestemd, aldus de EU.

Het is nog even afwachten wat het CBR nu gaat doen. Maar we denken dat de meeste winst van dit alles vooral zit in het anticiperend rijden en dus in de praktijkopleiding. Het theoriedeel van wat nu gevolgd moet worden, is naar onze optiek nog vaak te vrijblijvend. Dat leidt tot demotivatie bij de chauffeurs die er in de meeste gevallen een vrije zaterdag voor moeten inleveren. Hopelijk doet het CBR daar iets aan.