TLN en de tachofraude

Geplaatst door

Het rapport van de inspectie waarin men stelt dat tachofraude zo geavanceerd wordt, dat die nauwelijks meer is op te sporen, heeft de gemoederen flink opgeschud. TLN kwam met een reactie, zij zou het betreuren wanneer het beeld ontstaat, dat Nederlandse vervoerders massaal rust- en rijtijden overtreden door met de tachograaf te frauderen.

De organisatie heeft zeker een punt. De berichtgeving van de ILT is namelijk zodanig, dat bij geconstateerde overtredingen, de nationaliteit van de gesnapte overtreders niet wordt onthuld. Neem nou vanochtend. De Inspectie plaatst een berichtje met bijgaande foto op Twitter. Bij de bloemenveiling heeft men bij een controle, na een lange zoektocht door de cabine van de verdachte, bijgaand printplaatje aangetroffen waarmee de tachograaf omzeild wordt. Maar betreft dit een Nederlandse vervoerder? We zullen het niet weten.

TLN zegt verder dat de Inspectie bij sommige controles afwijkingen aantreft bij een derde van de gecontroleerde trucks. Een andere keer is het vijf procent. Mooi, want daarmee klopt een eerdere uitspraak van de Inspectie aan ons adres aardig, namelijk dat er iets mis is met één op de zes gecontroleerde trucks.  Het was in het magneettijdperk één op de vijf. Dus er is vooruitgang.

Medio juni komt de nieuwe Smart Tacho op de markt. Die verstrekt nog een extra positiesignaal en nog een snelheidssignaal. Inspectiediensten zijn bovendien in staat om passerende trucks al uit te meten. Dat leidt ertoe, dat alleen wanneer er afwijkingen zijn, je wordt aangehouden. Het gevaar is hierbij, dat er zoveel 'foute trucks' voorbij komen, dat het moeilijk wordt om iedereen te controleren, zeker wanneer ze met printplaatjes werken als hier op de foto. Wij blijven daarom op het standpunt dat, ook al omdat er veel meer buitenlandse trucks in ons land rijden, de fraude alleen kan worden bestreden met een krachtiger inspectie, meer inspecteurs, die meer meetapparatuur krijgen. Het betaalt zich zeker terug, overheid. Al was het maar voor de verkeersveiligheid.