TLN 'geschokt' door filecijfers

Geplaatst door

Transport & Logistiek Nederland pleit al zo lang als ik dit leuke werk mag doen (ruim 30 jaar) voor meer asfalt. Vandaag is er wederom zo'n 'noodkreet'. Toch valt die deze keer minder goed. Al jarenlang wordt er overlegd over het beter delen van lading en over het verbeteren van de beladingsgraad van trucks. We zien, laatst nog op de IAA, een grote toename van mogelijkheden om scherper en beter te plannen om leeg rijden te voorkomen.

Onlangs bleek nog op een symposium dat een vijfde van de trucks leeg rijdt en dat de beladingsgraad gemiddeld, een statistisch gegeven dus, 43% is. Het zou TLN sieren om daar meer op te tamboereren. Dus niet overheid dit, overheid dat, knelpunt hier en daar, dit gaat al decennia lang zo. Maar richt je als TLN op de eigen leden:  Anders plannen, meer samenwerking tussen vervoerders onderling en verladers onderling.

Ik geef een voorbeeld van bestelbusjes in de Amsterdamse Pijp, een echte volkswijk bij het centrum. Daar komen dagelijks 800 bestelbusjes die gemiddeld 20% beladen zijn. Ze zijn de oudste en vuilste voertuigen in de stad en ze veroorzaken de meeste schade. In theorie kun je de verkeersdruk in De Pijp dus met 80% laten afnemen. Dat zal niet lukken natuurlijk, maar het laat weer zien dat wanneer de paar grote partijen in koeriersdiensten in een open internetplatform gaan samenwerken, de stad een stuk leefbaarder wordt.

Dit geldt natuurlijk ook voor de hele Randstad. Mondjesmaat zijn er initiatieven aan het ontstaan tot zulke samenwerking. Maar van TLN merk ik er nog weinig van, een alinea in het bericht van vanochtend daargelaten. Op het congres van onlangs werden prijzen uitgedeeld, hoe goed hun leden wel niet zijn. Allemaal mooi en zeker leuk, maar zullen we nu de problemen eens gaan oplossen? Als onafhankelijke instantie, heeft TLN een unieke positie in de branche om hier het voortouw te nemen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Uitgangspunt is dat Nederland vol is en dat asfalt erbij een bedenkelijke oplossing is, die in elk geval tot nog meer verkeer leidt. Zonder een chauffeurstekort zouden de problemen nog erger zijn geweest.

Tim de Jong