Volvo Vera en het personeelstekort volgens ABN AMRO

Geplaatst door

ABN AMRO schreef vanochtend dat wanneer de economieën in Oost Europese landen zo blijven groeien als nu, tal van in het westen van Europa werkzame Oost Europeanen naar hun eigen land terug zullen willen. De lonen zullen in Oost Europa flink gaan stijgen en mensen kunnen dan thuis bijna even veel verdienen als hier bij ons.

Op dit moment werken er zo'n 800.000 Oost Europeanen in Nederland, daarvan 55.000 in transport en logistiek. We vermoeden dat het merendeel van die 55.000 werkzaam is in distributiecentra. Ons land telt op dit moment ruim 1 miljoen vacatures.  Nog nooit zijn er zoveel mensen in ons land aan het werk geweest als nu, nog nooit was de werkloosheid zo laag. Dus wanneer van die 55.000 een deel naar huis wil, dan ontstaan er problemen. Verwacht wordt, dat die problemen in de bouw en de land- en tuinbouw nog groter zullen worden.

Robotisering

De bank laat al weten dat investeringen in robotisering en verregaande automatisering geen verkeerd idee zijn. Precies op dat moment kwam het bericht bij ons binnen dat de Volvo Vera, de autonome trekker van Volvo die geen cabine heeft en die daarmee op zo'n robot-grasmaaiertje lijkt, zijn eerste kilometers maakt in Göteborg in de terminal van DFDS. Het doel is om een logistiek systeem te realiseren dat bestaat uit verschillende Vera-voertuigen die worden bewaakt via een verkeerstoren. Zo ontstaat volgens Volvo een naadloze en constante stroom die voldoet aan de eisen voor grotere efficiency, flexibiliteit en duurzaamheid. De samenwerking met DFDS is een eerste stap in het implementeren van Vera in een bestaande transporttaak op vooraf geselecteerde, openbare wegen in een industriegebied, zegt Volvo.     

Vanzelfsprekend zitten er nog de nodige haken en ogen aan het systeem. Voorlopig zullen we de Volvo Vera nog even niet in de stad tegenkomen. Maar dat we meer rangeerverkeer geautomatiseerd zullen zien gaan worden, staat buiten kijf. Is het niet voor het milieu, dan wel als oplossing tegen het personeelstekort.

Video's