Maasvlakte: Buitenlanders vrijuit op milieuzone

Blog
19-03-2018 | Door Iep van der Meer

Bij de handhaving van de toegangseisen voor de milieuzone op de Maasvlakte is sprake van een ongelijke behandeling van verschillende nationaliteiten.

Andere media berichtten dat de handhaving inmiddels gestopt is maar dat blijkt niet het geval. Volgens de Gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en TLN  handhaaft de gemeente wel degelijk de toegangseisen voor de milieuzone op de Maasvlakte, alleen vrij selectief. Voor buitenlandse vrachtauto’s blijkt de controle namelijk een stuk moeilijker dan voor Nederlandse. De camera’s registreren de kentekens van vrachtwagens waarna een analyse volgt of de truck aan de milieueisen voldoet. Bij veel buitenlandse kentekens is die informatie echter niet voorhanden. Ongeveer de helft van de trucks heeft een buitenlands kenteken en daarvan is vaak niet na te gaan wat de Euro-klasse is van die truck. Daarbij komt het probleem dat de boetes vaak niet in te vorderen zijn in het buitenland. Voor overtredingen als door rood licht rijden lukt dat wel, maar voor dit soort overtredingen zijn geen internationale afspraken gemaakt. 

Voor Nederlandse trucks is die informatie over de emissieklasse wel inzichtelijk, waardoor je met een Nederlandse oudere vrachtwagen keurig geautomatiseerd een boete op de mat krijgt. Het is dus absoluut niet zo dat er niet meer gehandhaafd wordt, let dus op met je oudere truck. Naast de automatische boetes door middel van camera registratie zijn er ook echte controle’s. Bij die gelegenheid worden alle voertuigen, dus ook de buitenlandse gecontroleerd, en waar nodig verbaliseerd. De inning van die boetes is wel mogelijk doordat de chauffeur dan staande gehouden wordt. Helaas komen dat soort controles maar amper voor doordat er te weinig capaciteit is bij de politie en de ILT die hier op toe moeten zien. De praktijk is dan ook dat Nederlandse kentekens door camera’s gecontroleerd en waar nodig verbaliseerd worden terwijl buitenlanders vrije toegang hebben tot de milieuzone.

Dat is natuurlijk een volstrekt idiote gang van zaken. Nederlandse vervoerders hebben zwaar geïnvesteerd in schone voertuigen om hun werk te kunnen blijven doen. Sommigen hebben hun trucks voortijdig ingeruild en versneld afgeschreven vanwege de milieuzones. Nu blijkt dus dat hun grootste concurrenten, namelijk de toch al goedkopere buitenlanders, gewoon met hun oudere trucks de Maasvlakte op kunnen rijden.

TLN heeft zich al jaren ingespannen om met de gemeente Rotterdam te komen tot een effectieve handhaving van buitenlandse voertuigen, waardoor er een gelijke behandeling ontstaat. De gemeente heeft echter te weinig middelen om dit te realiseren. Feitelijk kan dit probleem alleen worden opgelost met afspraken op Europees niveau, of door een zeer intensieve handhaving langs de weg op de Maasvlakte. Daarvoor is de gemeente aangewezen op de politie of de ILT. Beide organisaties hebben echter te weinig capaciteit om prioriteit te geven aan deze kwestie.

TLN pleit dan ook voor afspraken op Europees niveau om tenminste inzicht te krijgen in de juiste voertuiginformatie van alle buitenlandse kentekens.  Pas als dat goed geregeld is, krijgen we weer een gelijk speelveld en houden buitenlandse chauffeurs zich aan dezelfde regels als Nederlandse.

Tot zover het officiële TLN standpunt, maar wij zouden daar graag een suggestie aan toevoegen. Stel extra inspecteurs aan om hier op toe te zien door middel van controles. Niet alleen op de milieuzone maar ook op de inzet van ongekentekende trucks in het wegtransport. Die controleurs verdienen zichzelf gewoon terug als je het ons vraagt, en dat zou wel eens heel wat vlotter kunnen verlopen dan de Europese besluitvorming af te wachten.

Laatste blogberichten

Blog
01-06-2023
Scania (3)

Grote weerstand tegen Euro 7

De Europese Commissie smeedt plannen voor de invoering van de Euro7 norm per 1 juli 2027. Dit zou gepaard moeten gaan met…
Blog
22-05-2023
1920_manetruck4-1400

Elektrisch en lange afstanden? Vergeet het

Vrijwel dagelijks krijgen we persberichten van de aflevering, of de intentie tot de levering van elektrische…
Blog
14-04-2023
Truckrun Nienoord Truckers Leek (3)

Lichtpuntjes voor de truckrun

Op sociale media lezen we dat het er niet goed uit ziet voor de truckruns in ons land. De verzekering eist dat iedereen aan…