TLN: Alleen kortdurende ontheffingen Maasvlakte

Geplaatst door

Naar aanleiding van ons bericht over de ontheffingen voor de milieuzone hebben we de Gemeente Rotterdam en TLN om een reactie gevraagd. Onze bron was de Belangen Organisatie Vetron en die meldde dat er overeenkomsten gesloten zouden zijn tussen de Gemeente Rotterdam en een aantal vervoerders waardoor die oudere, vervuilende trucks mogen inzetten in de milieuzones. 

Volgens TLN deelt de Gemeente Rotterdam geen langdurige ontheffingen voor de Maasvlakte uit. Er is wel een ontheffingsregeling voor die milieuzone maar die gelden stuk voor stuk steeds maximaal een half jaar. Daarna is herhaling voor het zelfde kenteken niet mogelijk.

Dit soort ontheffingsregelingen zijn er vaker bij bepaalde overheidsmaatregelen. Ze zijn erop gericht om bedrijven die onevenredig hard getroffen worden door een bepaalde overheidsmaatregel, een  faillissement te besparen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit. De ontheffingsregeling geldt voor iedereen, zowel voor Nederlandse- als voor Oost-Europese bedrijven.

Volgens TLN kan het dan ook niet zo zijn dat oudere trucks drie jaar langer in de milieuzone rijden zoals Vetron dat eerder aangaf. De bal ligt wat ons betreft dan ook bij die organisatie om met bewijzen te komen.